02Matches algemeenMO 01VB 03

Maatschappelijk Ondernemen 040 diner: Krachtige Kinderen

MO040 diner – thema: Krachtige Kinderen

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Maar in de praktijk zijn er grote verschillen. Denk aan veilig opgroeien, mee kunnen doen, zorg en onderwijs en talentontwikkeling. Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze stad. Een organisatie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daar gaat het om tijdens de 13e editie van het Maatschappelijk Ondernemen 040 diner (MO040 diner) op maandag 11 juni aanstaande.

Tijdens dit diner zoeken het bedrijfsleven en het maatschappelijk werkveld naar nieuwe samenwerkingen (matches) aan de hand van concrete vragen rondom het thema. Deelnemers delen hun ervaring, kennis, vrijwilligers, middelen en netwerk met elkaar, met gesloten beurzen.¬†Het contact tijdens het diner levert zowel het bedrijfsleven als het maatschappelijk werkveld nieuwe inzichten op. Een mooie kans om vragen, dilemma’s en verzoeken om te zetten in acties. Want maatschappelijke organisaties die deelnemen aan het diner, formuleren een vraag en/of tegenprestatie. Samen maken we sociale impact.

Het MO040 diner is een initiatief van gemeente Eindhoven, DLL en NXP in samenwerking met Samen voor Eindhoven.

Meer informatie of inschrijven? Neem contact op met Esther Hofstede van Samen voor Eindhoven.