KONE doet

KONE, Vitalis Parc Gender, minibieb

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor KONE. Ik ben trots dat er vanuit onze medewerkers weer zoveel animo voor is. Deze dag zal een leerzame ervaring zijn en daarbij stimuleert het de teamspirit. Met KONE Doet willen wij op een bijzondere manier iets teruggeven aan de maatschappij en aan mensen die dagelijks gebruik maken van onze installaties.”

Harold Bussing, Algemeen directeur KONE Nederland
(fotografie Bea Straver)

Categorie: Zinvolle teambuilding
Match: Kone B.V. met Vitalis Parc Gender
Wat: KONE medewerkers maken samen met enkele bewoners  van Vitalis Parc Gender minibiebs en enkele bewoners gaan mee voor een uitstapje naar het DAF Museum
Wanneer: Woensdag 10 mei

Ruim 100 medewerkers van KONE zetten zich ook dit jaar weer in op woensdag 10 mei voor het goede doel en leveren hun bijdrage aan diverse maatschappelijke projecten. Hiermee dragen zij bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie. Deze dag biedt de medewerkers een mooie gelegenheid om zich in te zetten voor een project dat zij een warm hart toedragen.

Projecten
In overleg met Samen voor Eindhoven en andere intermediairs in Nederland is gezocht naar projecten in de buurt. De geselecteerde projecten sluiten zoveel mogelijk aan op het interessegebied en talent van de medewerkers.  De projecten zijn heel divers: van ‘helpende handen’ – klusprojecten of natuurprojecten, tot ‘sociale projecten’ – op pad met mensen die niet zelfstandig de deur uit kunnen.

Landelijk én lokaal
In totaal gaat het om 7 projecten in Nederland bij diverse stichtingen en instellingen. Medewerkers konden zelf een keuze maken voor een sociale of een klus activiteit. Het enthousiasme is ook dit jaar groot: in totaal nemen ruim 100 medewerkers deel in Den Haag, Veenendaal, Eindhoven en Hoogeveen.

EINDHOVEN: Vitalis Woonzorggroep Belangrijke doelstelling van Vitalis is de verbinding met de wijk; het zorgcentrum voor ouderen als nieuwe wijkcentrum. Maar hoe neem je als zorgorganisatie de hoge drempel voor wijkbewoners weg? Als wijkcentrum willen we graag verbinden met de wijkbewoners, jong en oud, maar de drempel is hoog, er zijn nog veel vooroordelen. KONE medewerkers gaan samen met bewoners minibiebs maken en een deel neemt de bewoners mee voor een uitstapje naar het DAF Museum. De minibiebs in de wijk dragen bij aan de verbinding met de wijk. En met het uitstapje krijgen de bewoners Vitamine A: de A van aandacht.