Klant aan het woord: NXP

Klant aan het woord: NXP

Begin juli verhuisde Samen voor Eindhoven van het Philips Stadion naar NXP op de High Tech Campus. NXP, één van onze founders, biedt ons zes werkplekken aan.

“NXP werkt al een aantal jaren intensief samen met Samen voor Eindhoven. Aan de ene kant willen we toegang krijgen tot een uitgebreid en effectief netwerk met maatschappelijke organisaties en bedrijven. En aan de andere kant Samen voor Eindhoven helpen de sociale impact in de regio te vergroten,” aldus Hans Brouwhuis, sitemanager NXP en bestuurslid Samen voor Eindhoven.

De samenwerking met Samen voor Eindhoven leverden NXP al meerdere matches op. Naast het ter beschikking stellen van goederen zoals meubilair en laptops zijn er ook meer structurele voorbeelden te noemen. Zoals het opzetten van een technologie hub op de Driesprong (basisschool), het beschikbaar stellen van de kennis en expertise aan management teams van maatschappelijke organisaties (community coaches). Ook is NXP gestart, samen met het bisdom en de Gemeente Eindhoven, met een sociaal innovatie project met als doel het opzetten van een nieuw onderkomen voor de daklozen.

Internet & Digitale Social Marktplaats

Internet begint een steeds belangrijkere rol te spelen in het creëren van succesvolle matches tussen maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Na gedegen marktonderzoek in Silicon Valley is Samen voor Eindhoven nu sociale digitale marktplaats aan het uitrollen.

NXP is intensief betrokken bij het opzetten van deze sociale digitale marktplaats. NXP zal de aanwezige benodigde kennis beschikbaar stellen aan Samen voor Eindhoven zodat de stichting grote stappen kan zetten m.b.t. het verhogen van het aantal matches tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio.

Lees meer in onze blog op de HTC Campus Site.