Bedrijfsleven kan werkgeluk van medewerkers vergroten

Als bedrijven de kloof in Eindhoven als een probleem ervaren, zullen ze op dit vlak nog meer leiderschap moeten tonen. Onze stichting Samen voor Eindhoven staat klaar om samen met hen de meest urgente knelpunten als kinderarmoede en schulden praktisch aan te pakken. Het bundelen van kennis, ervaring en commitment in een langdurig programma is de brug tussen de mensen aan beide kanten van de kloof.

Ik roep bedrijven en hun medewerkers op om hun werkgeluk te vergroten door hun tijd en talent te delen met hen die het nodig hebben.

Esther Hofstede
oprichter en directeur stichting Samen voor Eindhoven

Kloof tussen arm en rijk dichten vraagt meer commitment en leiderschap van bedrijven 

“In Brainport Eindhoven dreigt een tweedeling te ontstaan die de groei van de regionale economie bedreigt”, was 7 november 2019 in het Eindhovens Dagblad te lezen. “Aan de ene kant van de kloof staan de goedverdienende, hoogopgeleide Eindhovense kenniswerkers. En aan de andere kant de laaggeschoolde Eindhovenaren.” Meer dan 10% van de inwoners van Eindhoven, waarvan veel gezinnen met kinderen, leeft onder de armoedegrens. Hoe kan dat in ons mooie welvarende Brainport, de slimste regio ter wereld?

In de kou
Armoede is een complex probleem waarbij een passende oplossing niet zomaar gevonden is. De overheid wordt opgeroepen om in actie te komen maar kan dit niet alleen. Bedrijven zijn bereid om mee te denken maar weten niet hoe. Juist in Brainport, waar samenwerken in ons DNA zit, lijkt nu een grote partij vergeten te worden in de zoektocht naar een oplossing. Veel maatschappelijke organisaties zetten zich namelijk dagelijks in voor de steeds groter wordende groep Eindhovenaren die het zo hard nodig heeft. Juist deze organisaties hebben echt contact met de mensen die in de financiële problemen zitten. Ze kennen de namen, de gezichten en zien dagelijks de pijn die armoede met zich mee brengt. Je kunt geen oplossing bedenken zonder hen te betrekken. Zij voelen zich in de kou staan en moeten met steeds minder mensen en middelen hun werk doen terwijl het probleem groeit.

Bedrijfsleven mobiliseren
Samen voor Eindhoven is de verbinder tussen deze maatschappelijke organisaties, bedrijven en de lokale overheid. Met een praktische, resultaatgerichte aanpak slaan wij de brug tussen de twee kanten van de kloof.  We hebben al 10.000 medewerkers uit het bedrijfsleven gemobiliseerd die op vrijwillige basis hun tijd, talent, kennis en kunde delen met de stad. We hebben meer dan 100 bedrijven en stichtingen verbonden in een partnernetwerk. Dat is een mooie start maar de behoefte is veel groter en vraagt om langdurige, structurele oplossingen.

Burgemeester Jorritsma en Brainport focussen zich op werk en opleiding als oplossing. Maar hoe kan je je hiermee bezighouden als je je dagelijks zorgen moet maken over geld. Als je niet weet of je je kind met een gevulde buik naar school kunt laten gaan. Deze mensen zijn aan het overleven. Ik was vorige week bij Kledingbank Eindhoven. We hebben jassen ingezameld en ik ging nog wat extra kinderjasjes afgeven. De Kledingbank vertelde me dat mensen pas in januari terecht kunnen om warme kleding uit te zoeken. Er is een tekort aan vrijwilligers dat de kleding uit kan delen. Maar het is al koud, deze mensen hebben nu warme kleding nodig.

Commitment
We zien dat bedrijven graag maatschappelijk betrokken willen zijn maar niet goed weten hoe dat te doen. Er blijkt een fikse mismatch tussen wat bedrijven willen en wat echt nodig is. Teamevents waarbij men vrijwilligerswerk doet zijn heel waardevol maar het sluit niet altijd aan op de vraag die er echt ligt. Daarnaast is de vraag uit de stad minstens 5 x zo groot als het aanbod van bedrijven. Er is ook behoefte aan inzet van kennis en tijd. Het geven van tijd om van betekenis te zijn voor een ander is een investering. Dit vraagt meer commitment van bedrijven dan één dag per jaar vrijwilligerswerk doen.

Oproep
Als bedrijven de kloof in Eindhoven als een probleem ervaren, zullen ze op dit vlak nog meer leiderschap moeten tonen. Onze stichting Samen voor Eindhoven staat klaar om samen met hen de meest urgente knelpunten als kinderarmoede en schulden praktisch aan te pakken. Het bundelen van kennis, ervaring en commitment in een langdurig programma is de brug tussen de mensen aan beide kanten van de kloof. Ik roep bedrijven en hun medewerkers op om hun werkgeluk te vergroten door hun tijd en talent te delen met hen die het nodig hebben. Dit gaat hand in hand met het gezonde eigenbelang van bedrijven om toptalent in de regio aan te trekken én te behouden. Dat maakt aan de ene kant je bedrijf een aantrekkelijke werkgever en leidt aan de andere kant tot een leefbare stad waar iedereen ertoe doet en mee mag doen.

Esther Hofstede
oprichter en directeur stichting Samen voor Eindhoven
esther@samenvooreindhoven.nl