Maatschappelijk ondernemen, met je bedrijf, voor de samenleving

Wil je…

… als betrokken ondernemer bijdragen aan het welzijn van de Eindhovense samenleving en samenwerken met overheid en maatschappelijke organisaties om de mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen en de polarisatie in de samenleving te verkleinen?

… dat Samen voor Eindhoven als bruggenbouwer tussen bedrijf & samenleving, de samenwerking tussen commerciële en ideële organisaties stimuleert en zo gezamenlijk bijdragen aan de Global Goals van de United Nations (‘het businessplan voor een betere wereld’)?

… een beweging creëren waarin professionals hun talent, kennis, hart of handen delen voor een hechtere samenleving?

… en een beweging in gang zetten van ‘changemakers’?

… stimuleren dat maatschappelijke organisaties nog méér impact kunnen maken voor mensen die het moeilijk hebben?

…meedoen met ‘Brainport voor elkaar’

Zeg dan ja en we zorgen samen voor een leefbaar Brainport

Wij stellen medewerkers van bedrijven in de gelegenheid iets voor een ander en de samenleving te betekenen middels ‘Corporate volunteering’. Jaarlijks zetten ruim 2.500 medewerkers van o.a. ASML, Ctouch, IMEC, Gemeente Eindhoven, Fluke en PHILIPS  – onder werktijd – hun hoofd, hart en handen in voor een maatschappelijke organisaties in de Brainport regio. Wij weten welke vragen de goede doelen hebben en verbinden deze met professionals uit het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven. Samen gaan we voor een hechtere samenleving.

Join the movement. Together we’re better.

 
 

Neem contact op met ons

Paul Ypinga

Waarom meedoen?

Jouw bedrijf doet mee, want je wilt…

… een goede buur zijn

… een aantrekkelijk werkgever zijn

… zinvolle invulling aan je MVO/CSR-beleid geven

… toegang tot breed netwerk krijgen

… positieve media-aandacht krijgen

… het bedrijfsimago en -reputatie versterken

Medewerkers doen graag mee, want zij…

… zijn trots op hun werkgever en vertellen het door

… raken geïnspireerd en krijgen energie

… ervaren zingeving en voldoening door van betekenis te zijn voor anderen (purpose)

… ontmoeten nieuwe (inspirerende) mensen, leren collega’s beter kennen

… ontwikkelen competenties, leiderschapsvaardigheden en vergroten hun horizon

… krijgen meer begrip voor sociale thema’s en voor mensen die het moeilijk hebben

… ontmoeten mensen die ze veelal in het dagelijkse leven niet tegen komen

… vinden het leuk om te doen (fun)

Ons partnership keuzemenu

Op basis van de ambitie en de te realiseren social impact, kiest jouw bedrijf voor een jaarlijks partner- of founderschap. Daarmee krijgt je bedrijf recht op een aantal uren dienstverlening. Jaarlijks bespreken we hoe en waaraan we de beschikbare uren besteden en welke doelen, resultaten en impact we willen behalen.   

Bureau voor matchmaking en impactdays

Maatschappelijke projecten en programmamanagement

Advies
CSR en HR Businesspartner

Impact maken voor de samenleving door middel van matchmaking en (online) (team)activiteiten

Uitvoeren van maatschappelijke projecten die bijdragen aan belangrijke thema’s in de stad. Inclusief gebruik maken van de digitale vrijwilligerskalender

Advies bij het ontwerpen en implementeren van de strategie op het gebied van engagement & corporate volunteering ofwel medewerkersvrijwilligers-programma’s. We laten zien hoe dit bijdraagt aan:

  • Impact op de samenleving & de Global Goals
  • Aantrekken en behouden van talent
  • Well-being & vitality
  • Purpose & engagement
  • Soft skills- & competentie ontwikkeling

Download hier de Good Busy Toolkit met de 5 succesprincipes voor het ontwerpen van je strategie. Een praktisch playbook met de 5 stappen naar programma’s met impact.

Lees meer over de Business Case en wetenschappelijk onderzoek.

Een kwart van het lidmaatschapsbedrag besteden we aan het versterken van de maatschappelijke organisaties in de Brainport regio. Denk daarbij aan: advies en trainingen, inventariseren wensen en deze zichtbaar maken op de kalender, deelname aan partnerevents en actieve promotie. Met als doel om tot kwalitatief aansluitende en impactvolle wensen en activiteiten voor bedrijfsvrijwilligers te komen.

Waarom MVO onmisbaar is in elke HR-strategie:

HR en MVO hebben meer met elkaar gemeen dan je misschien zou denken. Ga maar na; beide disciplines vertegenwoordigen het menselijke aspect van de organisatie. Daarnaast hebben zo ook een soortgelijke uitdaging. Zowel HR-afdelingen als MVO-verantwoordelijken krijgen nogal eens te maken met de perceptie dat ze ‘niet strategisch genoeg’ zouden zijn. Lees verder.

Marije Rhebergen (DLL)

Head of Sustainability, about the many benefits of corporate volunteering for employees.

DLL is since 2012, partner of Samen voor Eindhoven. We have developed and implemented the corporate volunteer policy. Marije is responsible for the global corporate volunteer programs at DLL. The advantage DLL sees in corporate volunteering is that it inspires their employees and it creates social impact at the same time. Other big advantages that DLL sees:

  • Personal enrichment & development of professional skills
  • Teambuilding & the creation of a team culture
  • Employer branding: attractive employer & retention.
  • Create happiness & proudness. Employees want to be a part of companies that create social value in addition to business value