Onze visie

In 2025 bouwen we lange termijn partnerships met al onze netwerkpartners, om daadwerkelijk verschil te maken door co-creatie en het creëren van gemeenschapszin. We voegen waarde toe aan de lokale samenleving door bedrijven, de gemeente en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden.

Bedrijfsvrijwilligers omarmen onze waarden en zijn betrokken om een vitale bijdrage te leveren aan onze lokale gemeenschap. Door het inzetten van hun professionele vaardigheden en talenten voor maatschappelijke organisaties, ervaren bedrijfsvrijwilligers zelf ook meer zingeving en werkgeluk.

Door het gebruik van smart technologie zijn we in staat om via een digitaal platform meer bedrijfsvrijwilligers te mobiliseren. Dit draagt bij aan het maximaliseren van efficiency, impact en flexibiliteit.

We ondersteunen de sociale infrastructuur in de regio en versterken de impact van maatschappelijke organisaties met inzet van bedrijfsvrijwilligers ten behoeve van het algemene belang. Zij kunnen zich inschrijven op terugkerende kalenderprogramma’s en programma’s die gebaseerd zijn op de inzet van vaardigheden. Op deze manier maken we meer impact als het gaat om het realiseren van de Global Goals. We meten doorlopend de impact van onze inspanningen.

Onze kernwaarden

Samenwerken | Verbinden | Inspireren

Onze missie

Wij creëren impactvolle verbindingen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. We bouwen zo samen aan een hechter Brainport waar iedereen mee kan doen.

We brengen bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact zodat maatschappelijke organisaties tijd en talent van medewerkers kunnen inzetten om impact te vergroten of extra’s kunnen bieden aan hun cliënten of kwetsbare mensen.

Door een hechtere samenleving te bouwen gebaseerd op wederzijds begrip, ondersteunen we bedrijven en maatschappelijke organisaties om hun bijdrage aan de Global Goals te realiseren.

Beleidsplan

Lees hier ons beleidsplan en het standaard formulier publicatieplicht voor ANBI.