Steun ons werk en doneer

Wat doen we met jouw gift?

Wij, stichting Samen voor Eindhoven, mobiliseerden sinds 2012 ruim 10.000 vrijwilligers die zich inzetten voor maatschappelijke organisaties en kwetsbare mensen. Met jouw gift maak je vrijwilligerswerk mogelijk. Wij zorgen met jouw bijdrage dat changemakers zich op een betrouwbare manier kunnen inzetten voor onze samenleving. Belangrijk om mensen met elkaar te verbinden en harten te verwarmen. Dit doen we bijvoorbeeld via de campagnes Hart Verwarmend Samen en verwarm een hart en geef een jas. Mensen die in armoede leven en in 2021 een warme jas ontvingen, kregen daarbij ook gratis twee kopjes koffie. Dit konden we mogelijk maken door een donatie van het Armoedefonds.

We zetten ons in voor gezondheid, milieu, onderwijs, dak- en thuislozen, kwetsbare kinderen en ouderen, vluchtelingen, mensen met een beperking en we verminderen samen eenzaamheid en armoede. Door te bouwen aan een hechtere samenleving die gebaseerd is op wederzijds begrip, kunnen we met zijn allen – maatschappelijke organisaties en bedrijven – een bijdrage leveren aan de realisatie van de Global Goals. Dank voor jouw donatie.

Samen voor Eindhoven droomt van een hechter en gelukkiger Brainport en werkt daaraan door een brug te bouwen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid en zo te zorgen voor een samenleving waar iedereen mee kan doen. Met dank aan onze betrokken partners en giften.

10.000 bedrijfsvrijwilligers

15.800 ingezette uren

impact op samenleving

voor de global goals