Steun ons werk en doneer

Wat doen we met jouw gift?

Wij, stichting Samen voor Eindhoven, mobiliseerden sinds 2012 ruim 10.000 vrijwilligers die zich inzetten voor maatschappelijke organisaties en kwetsbare mensen. Met jouw gift maak je vrijwilligerswerk mogelijk.  Met jouw bijdrage zorgen we ervoor dat vrijwilligers zich op een betrouwbare manier kunnen inzetten voor mensen die het hard nodig hebben. Juist nú belangrijk om andere mensen te helpen. Voor gezondheid, milieu, onderwijs, dak- en thuislozen, kwetsbare kinderen en ouderen, vluchtelingen, mensen met een beperking en we verminderen samen eenzaamheid en armoede. Dank voor jouw donatie.

Samen met onze partners uit bedrijfsleven, gemeente en maatschappelijke organisaties, ontwikkelden we dit jaar het Hart Verwarmend Samen programma. Het programma behelst om vanuit het HartSamen met alle partners in de stad in actie (Verwarmend) te zijn om zo mvo-doelen te halen, bijdrage te leveren aan de realisatie van de Global Goals en meer bedrijfsvrijwilligers in te kunnen zetten. Samen voor Eindhoven droomt van een hechter en gelukkiger Brainport en werkt daaraan door een brug te bouwen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid en zo te zorgen voor een samenleving waar iedereen mee kan doen. Met dank aan onze betrokken partners ASML en DELA Fonds. Dankzij donaties is Hart Verwarmend Samen werkelijkheid geworden!

10.000 bedrijfsvrijwilligers

15.800 ingezette uren

impact op samenleving

voor de global goals