De kracht van het Brainport-samenwerkingsmodel heeft de regio veel gebracht. Door de geroemde samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen staan we op de kaart als de technologische topregio van Nederland en Europa. Toch zien we dat niet alle inwoners in regio Eindhoven het gevoel hebben deel van het economische succes te zijn. Al langer klinkt de roep om naast de economische agenda ook een sociaal-maatschappelijke Brainportagenda te ontwikkelen en de samenwerking met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de maatschappelijke partners te intensiveren om ervoor te zorgen dat iedereen zich onderdeel van het succes van Brainport voelt. Welvaart en welzijn horen bij elkaar.

Opstellen publiek-private Sociale Brainport Agenda

Onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van Stichting Brainport, gaan we hiervoor een gestructureerd overleg organiseren. Een platform met een brede afspiegeling van sociaalmaatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en onderwijs die met elkaar bespreken wat de belangrijkste maatschappelijke vragen zijn, waar we gezamenlijk prioriteit aan willen geven en aan kunnen samenwerken. Sociaal maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar in deze samenwerking. Als geen ander weten zij wat er speelt bij onze inwoners en waaraan bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen een bijdrage kunnen leveren.

Programmabureau Brainport voor elkaar

Samen voor Eindhoven gaat samen met bestaande samenwerkingsinitiatieven Partnerfonds Brainport Eindhoven, Impact040, Brainport Development en gemeenten Helmond en Eindhoven starten samen het programmabureau ‘Brainport voor elkaar’. Een werkorganisatie waar iedere dag wordt samengewerkt aan de realisatie van waardevolle sociaal maatschappelijke initiatieven, programma’s en projecten. De kracht van deze programma’s en projecten is de impact op de leefwereld van de inwoners van onze regio. Inwoners moeten de positieve effecten ervan voelen en ervaren in hun dagelijks leven doordat we met elkaar – iedere organisatie vanuit haar eigen verantwoordelijkheid – oplossingen realiseren voor in de regio gevoelde sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Concrete programma’s

Op dit moment werken we al aan programma’s en projecten die betrekking hebben op geldzorgen, het zoeken naar werk, vrijwilligersprojecten in het sociale domein, hulp bij laaggeletterdheid, ondersteuning bij opvang van (Oekraïense) vluchtelingen, enzovoort. Deze programma’s willen we versterken en voortzetten. En we willen verder werken aan nieuwe programma’s. In de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden identificeren we de belangrijkste thema’s. Bedrijven kunnen meedoen met expertise, denkkracht, vrijwilligers en financiële middelen. Alle hulp is daarbij nodig.

Wat hebben we nodig?

Om deze én nieuwe programma’s op te schalen en tot een succes te maken, hebben we extra capaciteit en financiering nodig. Aanvullend op wat de huidige partnerbedrijven, organisaties én overheden al ter beschikking stellen, vragen we zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in de Brainport regio zich aan te sluiten. Partners die geloven dat samenwerken in Brainport óók werkt voor sociaal maatschappelijke uitdagingen en hierin willen mee investeren. Doe je mee? 

Wat levert deelname jouw bedrijf of organisatie op?

Deelname betekent niet alleen dat je bijdraagt aan een leefbaar Brainport Eindhoven, het is ook goed voor jouw eigen bedrijf of organisatie. Je investeert hiermee ook in het welzijn en de trots en loyaliteit van je medewerkers. Enerzijds doordat de programmalijnen meerwaarde kunnen hebben voor jouw medewerkers anderzijds doordat de inzet van bedrijfsvrijwilligers met kennis (innovatie) en tijd loont. Neem gerust vrijblijvend contact op met Paul Ypinga, directeur Samen voor Eindhoven, om de samenwerkingsmogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken.