Community Coaches Programma Rabobank en Leger des Heils

 

“Het mooie was dat de samenwerking Ellen, Paula en mij dichter bij elkaar heeft gebracht. Doordat je een kijkje in elkaars keuken neemt, leer je veel van elkaar en krijg je meer begrip voor elkaar. Deze samenwerking heeft me echt verrijkt.”

Ingrid van Egeraat, Rabobank Eindhoven-VeldhovenCategorie:  Talentontwikkeling
Match: Rabobank Eindhoven-Veldhoven en Leger des Heils
Wat:  Positionering voor Terecht

We kunnen heel veel van elkaar leren

“Heel bijzonder om het proces van het community coaches programma van Samen voor Eindhoven mee te mogen maken en te ervaren hoe ondernemend Eindhoven is!” Aan het woord is Ellen Wijnands van het Leger des Heils.  Zij had samen met haar collega Paola Boerse een vraag over de positionering van Terecht, een informatie- en adviescentrum voor (ex)-prostituees. Zij werden gematcht met Ingrid van Egeraat van Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Een perfecte match volgens Ellen.

Het doel van het Community Coaches programma is om pro bono advies vanuit het bedrijfsleven tot een integraal en betrouwbaar deel van de strategie van een non-profit organisatie te laten worden, zodat de maatschappelijke organisaties kunnen leren van het bedrijfsleven, maar ook vice versa.

Een gestigmatiseerde doelgroep

Dat dit werkt blijkt wel uit het verhaal van Ellen Wijnands. Het Leger des Heils zocht naar een goede positionering van Terecht, vooral ook omdat de doelgroep waar dit informatie- en adviescentrum zich op richt, nl. (ex-)prostituees, heel erg gestigmatiseerd is. Het is dan ook belangrijk dat er een heldere focus en strategie bepaald wordt. En dat er duidelijk gecommuniceerd wordt naar alle belanghebbenden, zowel intern binnen het Leger des Heils, als extern. Temeer omdat Terecht wordt ontwikkeld vanuit de RUPS-gelden (speciale subsidies omtrent uitstapprogramma’s voor (ex-)prostituees) en Terecht een rol krijgt als voordeur en verbinder binnen deze uitstapprogramma’s. Iedere euro die besteed wordt, moet verantwoord en goedgekeurd worden.  Zodat het gehele centrum ingebed kan worden als een maatschappelijk aanbod voor deze legale branche.

Voelen en ervaren

“Ingrid heeft ons goed geholpen met die positionering”, aldus Ellen. “Ze is meteen de dag na de match komen kijken bij het centrum om te voelen en ervaren hoe het er aan toe gaat. Ze heeft kennis gemaakt met de medewerkers en een aantal van de prostituees gesproken.” “Dat was heel indrukwekkend”, zo vertelt Ingrid. “Ik had geen idee wat ik kon verwachten, ben er helemaal blanco in gegaan. Ik was erg onder de indruk van de verhalen van de ex-prostituees. Dat doet je toch beseffen dat er ook een hele andere wereld bestaat, waar je vaak helemaal geen weet van hebt. Je hebt van tevoren namelijk een bepaald beeld, maar tegelijkertijd kun je je geen voorstelling maken van hun wereld. Mijn beeld bleek helemaal niet te kloppen. Ik heb door het Community Coaches Programma echt een hele andere kijk op deze wereld gekregen. Het heeft me met twee benen op de grond gezet.”

Strategisch advies

Na de eerste kennismaking is Ingrid meegegaan naar diverse overleggen met o.a. de directie en de gemeente Eindhoven, zodat ze zich een goed beeld kon vormen van waar Terecht voor staat en waar Het Leger des Heils tegenaan lopen. “Ze heeft ons vervolgens echt geholpen om onze visie duidelijk voor het voetlicht te krijgen”, zo vervolgt Ellen. “En tips gegeven hoe we bepaalde zaken strategisch goed kunnen onderbouwen om de directie en andere belanghebbenden mee te krijgen. Daarnaast heeft ze ons ook laten zien hoe je naar buiten kunt treden op dusdanige wijze dat je het stigma van je doelgroep niet vergroot, maar juist begrip kweekt.”

Verrijkende ervaring

“Het mooie was dat de samenwerking Ellen, Paula en mij dichter bij elkaar heeft gebracht”, zo vult Ingrid verder aan. “Doordat je een kijkje in elkaars keuken neemt, leer je veel van elkaar en krijg je meer begrip voor elkaar. Deze samenwerking heeft me echt verrijkt. Ik kom uit een hectische, prestatiegevoelige werkomgeving. Bij het Leger des Heils vond ik altijd rust door de manier waarop er met elkaar om werd gegaan. De mens staat centraal. Je wordt niet geleefd en iedereen mag zijn wie hij is. Heel mooi om te ervaren hoe in het Community Coaches Programma het bedrijfsmatige samen komt met het maatschappelijke en hoeveel je voor elkaar kunt betekenen.”

Van elkaar leren

“Ingrid coachte en adviseerde echt op een heel breed vlak”, zo vervolgt Ellen. “We hebben zoveel van haar geleerd. Echt bijzonder hoeveel tijd en energie zij in ons project heeft gestoken. En we zijn nog niet klaar. Het Community Coaches programma is officieel afgerond, maar Ingrid is intern bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven nog aan het lobbyen, om ervoor te zorgen dat wij daar een presentatie over Terecht en Levenskracht (een uitstapprogramma voor (ex-)prostituees) mogen geven, zodat haar collega’s ook een beter beeld krijgen van wat wij doen en doorverwijzingen of onderlinge uitwisseling van kennis kunnen plaatsvinden. Daarnaast willen we nog graag dat Ingrid of iemand uit haar netwerk een workshop over Beleggen geeft aan de prostituees, zodat zij leren wat er allemaal mogelijk is. We kunnen echt nog heel veel van elkaar leren.”

Leerzaam en inspirerend

“Ik ben echt blij dat wij aan het Community Coaches programma hebben deelgenomen en dat Samen voor Eindhoven al die verschillende partijen bij elkaar heeft gebracht. Zonder hen hadden wij de match met Rabobank Eindhoven-Veldhoven nooit op dit niveau kunnen maken. Maar ik vond het ook erg bijzonder om de verhalen van andere organisaties te horen en te zien met hoeveel hart iedereen zich inzet voor elkaar.  Mooi om te zien dat zowel de zakelijke wereld als de samenleving zich zo betrokken voelt bij de maatschappelijke vraagstukken. En dat iedereen zo bereid is om zich voor deze vraagstukken in te zetten en naar mogelijkheden wil zoeken om zaken in beweging te krijgen. Erg leerzaam en inspirerend! Ik hoop dan ook dat Samen voor Eindhoven doorgaat met het Community Coaches Programma, zodat nog meer bedrijven en maatschappelijke organisaties van elkaar kunnen leren.”

“The secret of change is to focus all of our energy. Not on fighting the old, but on building the new together.”

Annick Zegers van AZ Communicatie maakte deze tekst als betrokken ‘flex’-vrijwilliger bij Samen voor Eindhoven.