Community Coaching: DLL en Groendomein Wasven

Community Coaching Programma

Wat kan ik betekenen voor de maatschappij? Het is een vraag die bij Maarten Viskaal, werkzaam bij DLL, opkwam ten tijde van de coronapandemie. Tegelijkertijd had Alfred van Kempen, bestuursvoorzitter van Wasven een belangrijke vraag van andere aard. De twee kenden elkaar niet, maar toen daar verandering in kwam door het Community Coaching Programma, bleken ze veel aan elkaar te hebben.

 Stel Alfred de vraag wat het Wasven eigenlijk is en hij moet lachen. Dat was namelijk dé vraag waarmee hij zich aanmeldde bij het Community Coaching Programma van Samen voor Eindhoven. “Ooit is het gestart als burgerinitiatief om de eigen groene omgeving te behouden en verbeteren. Inmiddels is het een maatschappelijke organisatie met een raad van toezicht, talloze vrijwilligers, vakkrachten in de horeca, bakkerij, tuinderij natuurbeheer, mensen met een verstandelijke beperking en zorgbegeleiders. Met zo’n grote organisatie en de vele onderdelen hadden we even niet een eenduidig antwoord op de vraag: waar staat het Wasven voor en hoe vertalen we dat naar onze diensten?”

Expertise inzetten voor het goede doel

De stap om deel te nemen aan het Community Coaching Programma was dan ook een logische. In het programma coachen en begeleiden professionals uit het bedrijfsleven maatschappelijke organisaties in de Brainportregio bij hun doelstellingen. Skill-based volunteering heet dit ook wel: in werktijd mogen werknemers hun expertise inzetten voor het goede doel.

Zo ook Maarten, Hoofd Internal Audit bij DLL. “Binnen ons bedrijf is er veel aandacht voor community involvement. We worden gestimuleerd om daar twee werkdagen per jaar aan te besteden. Eén van de mogelijkheden was om als coach bij het Community Coaching Programma aan de slag te gaan. Dat leek me interessant. Ik hoopte erdoor ook een fris, nieuw perspectief op mijn eigen werk en in het algemeen op de maatschappij te krijgen. De opdracht die ik kreeg was bij het Wasven, wat ik erg leuk vond, want ik woon er dichtbij.”

 Een sterkte commitment

 Als onderdeel van het programma organiseert Samen voor Eindhoven een aantal strategie-en kennissessies om de vraagstelling van de maatschappelijke organisatie helder te krijgen.

Er is een sterkte commitment van twee kanten, waarbij Samen voor Eindhoven de regie heeft. Alfred en Maarten zaten vrij snel op één lijn en konden rap aan de slag. “In een eerste gesprek met Alfred wilde ik uitvinden wat de behoeften waren. Waarom ligt de vraagstelling er? Waar komt het vandaan en had Alfred zelf al ideeën? Mijn rol als coach was om te proberen energie vrij te krijgen en invalshoeken te bekijken om nieuwe paden te betreden. Faciliterend en niet te snel leiden, maar uitgaan van de kracht van de organisatie zelf.”

Wat volgde was een traject met veel gesprekken. Maarten zocht naar collega’s in zijn bedrijf die hem konden helpen. “We hadden voor het traject communicatiekennis nodig en binnen DLL vond ik een aantal collega’s die meteen enthousiast mee wilden helpen. Zo konden we snel in de uitvoeringsmodus.” Het team sprak meer dan twintig mensen in allerlei lagen van het Wasven om zo een goed beeld te krijgen van de organisatie. “Het was ook echt leuk om in dit project met medewerkers van DLL samen te werken die ik nog niet zo goed  kende. Ik heb daardoor mijn interne netwerk uitgebreid en een het gevoel van team-spirit ervaren gedurende de periode waarin we door de coronapandemie ‘aan huis gekluisterd’ zaten.”

Een frisse blik

Voor Alfred was de frisse blik van Maarten en zijn collega’s heel prettig. “Je breekt zo uit je eigen denkpatronen en er gaan luikjes open die eerder gesloten waren. Als mensen met een externe blik naar jou kijken en verstand hebben van communicatie, dan is dat heel waardevol. De projectmatige aanpak vanuit het community-coach traject is ook handig voor maatschappelijke organisatie zoals die van ons en het was qua tijdsplanning goed te overzien. We wilden uiteindelijk een duidelijk verhaal hebben waarin klanten, medewerkers en deelnemers zich zouden herkennen en dat is echt gelukt. Met zijn allen hebben we het gedaan en dat is het mooie.”

Als coach heeft Maarten bijgedragen aan dat succes. “Zelf heb ik ook het een en ander geleerd. Ik zie hoe krachtig het kan zijn als je mensen kunt inspireren. Bij het Wasven zag ik ook dat de enorme passie en drive die mensen hebben arbeidsvreugde brengt. Dat heeft mij geïnspireerd. Goed willen doen komt ook steeds meer in bedrijven voor, zoals dat van ons. Purpose in ondernemen geeft energie.”

Tekst: Annemieke Dubbeldeman