6 januari 2021

Jaarbericht 2020

Wat gebeurde er in 2020 allemaal bij Samen voor Eindhoven?
Wat hebben we veranderd en wat hebben we geleerd?
Hoe bleven we als team positief met alle uitdagingen die we kregen? En wat is de impact van ons werk op de samenleving, bedrijven en de medewerkers?

In deze persoonlijke jaarbrief blikken we terug op 2020. En kijken we vooruit naar de toekomst.

Daarnaast vind je hier een video die in vogelvlucht ons werk van afgelopen jaar laat zien.

Beste betrokken lezer,

Afgelopen jaar is het belang en de noodzaak van onze missie nog duidelijker geworden. Wist je dat circa 10% van de inwoners van Eindhoven onder de armoedegrens leeft? En realiseer je je dat na covid-19 – naast een economische – ook een sociale crisis volgt? Hierdoor groeit het aantal mensen met problemen. Bovendien komt het voortbestaan van sommige sociale organisaties in gevaar en raakt de uitvoering van hun programma’s in de knel. Dat geldt helemaal voor organisaties die geen subsidie ontvangen. En dat terwijl steeds meer mensen een beroep zullen doen op deze organisaties.

Tussen aan de ene kant de goedverdienende, hoogopgeleide Eindhovense kenniswerkers en aan de andere kant de mensen die het moeilijk hebben, wordt een kloof ervaren. En door covid-19 zijn deze mensen (nog) kwetsbaarder geworden. Dat betekent meer mensen met psychische problemen, groei van het aantal daklozen en mensen met schulden, toename van huiselijk geweld, groeiende eenzaamheid, kinderen die niet mee kunnen doen en ontsporen, onrust op straat, dalende welvaart en welzijn.

Bericht delen

Onze Droom

Een betere wereld willen we allemaal.

“Wij geloven, en zien in de praktijk, dat er iets magisch gebeurt als medewerkers van bedrijven en maatschappelijke organisaties samen ‘goed doen.”

Samen voor Eindhoven is de verbinder tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. Samen gáán we voor een hechtere samenleving waar iedereen mee kan doen. Daarmee helpen we stichtingen en goede doelen om meer impact te maken, dankzij de expertise, tijd, talent en handen van bedrijfsvrijwilligers. Door te bouwen aan een hechtere samenleving die gebaseerd is op wederzijds begrip leveren we  een bijdrage aan de realisatie van de Global Goals (hét businessplan voor een betere wereld).

2020

72% minder bedrijfsvrijwilligers vanwege covid-19, grote slagen gemaakt in innovatie en de ontwikkeling van nieuwe diensten om van betekenis te blijven voor mensen die het moeilijk hebben.

#Doing good makes you happy

Ondanks alle uitdagingen waar we als thuiswerkend team tegen aan liepen, bleven we enthousiast en vasthoudend doorgaan. De energie die ons werk bij de bedrijfsvrijwilligers en sociale organisaties teweeg brengt, maakte ons nog gedrevener en creatiever. De verbindingen die we nog steeds konden blijven leggen, waren ook onze ‘lichtpuntjes’ in deze tijd en gaven ons positieve energie om door te blijven gaan.

Onze rol in 2020 als verbinder

Wij geloven dat je alleen door verbinding en samenwerking met een diversiteit aan partijen de meeste impact maakt. Hadden we de afgelopen jaren een groei van gemiddeld 30% in het aantal corporate vrijwilligers, in 2020 daalde het aantal vrijwilligers voor het eerst sinds de oprichting in 2013 met 72% ten opzicht van 2019.

De vraag vanuit het maatschappelijk veld was er wél degelijk, want minder dan 10% van de plekken voor vrijwilligers werd ingevuld. In 2019 lag dit percentage op 27%.

Archipel Dommelhoef HOOGwerker #coronahulp (8)

We vroegen veel aandacht voor eenzaamheid; maar liefst 61% van alle vrijwilligersuren is ingezet voor Global Goal 3 ‘goede gezondheid en welzijn’. Met alle activiteiten bereikten we meer dan 10.000 mensen die Vitamine A (van aandacht) of een steuntje in de rug konden gebruiken. De klanttevredenheid daalde licht met 0,2 naar een gemiddelde waardering van 8,4.

Door de RIVM richtlijnen moedigden bijna alle bedrijven in ons netwerk hun medewerkers aan om thuis te werken en was dan ook niet de bedoeling om voor vrijwilligerswerk de deur uit te gaan. Vanaf de eerste lockdown in maart hebben we onze activiteiten aangepast met speciale ‘health and safety’ richtlijnen, we verkleinden eind van het jaar tijdens de ‘hartverwarmende decemberperiode’ de groepen zelfs tot groepjes van 2 vrijwilligers.

“Prachtig wat jullie hebben kunnen doen in de stad. Zo flexibel schakelend in coronatijd. Ook namens Stichting Ik Wil heel hartelijk bedankt voor jullie bemiddeling, ondersteuning, positiviteit en linkjes met jullie netwerk. Zodat wij ook weer verder kunnen groeien.”

Esra Altmis, initiator van Stichting Ik Wil.

Samen voor Eindhoven gaat over ontmoeting en verbinding van mensen en werelden die elkaar normaal gesproken in het dagelijkse leven niet tegenkomen. Gezien de vele restricties was dat in 2020 erg moeilijk. Een groot aantal activiteiten hebben we noodgedwongen geannuleerd vanwege de lockdown maatregelen. Na jarenlange groei tot meer dan 100 partners in ons netwerk daalde dat tot 93 partners. 19 bedrijven stopten hun samenwerking eind van het jaar.

Dakloos team…

Vanaf half maart was ook ons kantoor bij NXP gesloten en werkten we het hele jaar als team vanuit huis. We hebben afscheid moeten nemen van twee collega’s. Halverwege het jaar ontvingen we van Philips Werkgelegenheidsplan een medewerkster voor een jaar. Een geweldig cadeau!

Fotografie: Bea Staver

Innovatie

Als je bekend bent met het betrokken team van Samen voor Eindhoven weet je dat we niet stil bleven zitten. Een week na de eerste lockdown waren we half maart al volop thuis aan de slag en ging ons werk en overleg ‘digitaal’ door. In het kader van vitale medewerkers voerden we als vitale dagstart een wandel overleg vanuit huis in via Whatsapp. We zijn in maart direct in gesprek gegaan met onze partners waarmee we vaak al jarenlang samenwerken en vroegen hen wat ze nodig hadden. We brachten onze maatschappelijke partners bij elkaar via webinars, die super interactief waren.

En we experimenteerden met nieuwe aanpakken die ook de komende jaren relevant zullen blijven:

 • Maar liefst 25% van de corporate vrijwilligers deed dat online of vanuit huis. Enkele voorbeelden: bedrijfsvrijwilligers maken wekelijks het feel good nieuws. Elke week lezen 2.500 mensen in zorginstellingen deze krant met daarin alleen maar positief nieuws. Ons idee is via ons wereldwijde netwerk Points of Light tijdens onze online meetings, waar we kennis, tips en ervaringen delen, ook overgenomen door onze collega’s in Londen en Parijs. Teams van communicatie professionals gaven online communicatieadvies tijdens onze jaarlijkse Pro Bono Communicatie Dag. En we vonden nieuwe online videobel maatjes voor de Zonnebloem Actief mensen die zich alleen voelden. Ook het jaarlijkse community coach programma bouwden we om naar een online.
 • We organiseerden 12 webinars en online (match)events
 • We hebben samenwerking gezocht met ‘Allemaal Digitaal’ en 600 laptops en iPads geschonken aan kinderen van basisscholen (in samenwerking met Bibliotheek Eindhoven) en aan maatschappelijke organisaties in ons netwerk
 • Het MO040 Diner in mei werd geannuleerd. Het tweejaarlijkse matchevent in november ging gelukkig wél door. Hier organiseerden we samen met DLL, NXP en Gemeente Eindhoven een eerste succesvolle interactieve online versie ‘MO040 Late Night’ in de studio bij Ergon.
Duo presentatie door Marije Rhebergen (DLL) en Esther Hofstede (Samen voor Eindhoven) ‘in de studio’ bij Ergon bij MO040 Late Night. Fotografie: Thomas Abrahams | Beeldbaas
Nu was iederéén betrokken bij de pitches en vraagstellingen en werden er snel en veel matches gemaakt. Dit gaat veel efficiënter dan een fysiek MO040 Diner. Laten we deze online opzet ook in de toekomst vasthouden”  

Deelnemer (bron SurveyMonkey)

 • Een aantal bedrijven – o.a. Philips – benaderde ons met het verzoek om advies bij het schenken van donaties. Wij deden een behoefte-onderzoek hoe dit geld, passend bij het doel, op de goede plek terecht kon komen. Dit leverde € 170.000,- op voor goede doelen in de Brainport regio.
 • We implementeerden een chatfunctie op onze website en ons vrijwilligersplatform en optimaliseerden de search pagina’s voor vrijwilligerswerk mogelijkheden
 • Onder begeleiding van facilitators ‘strategie en governance’ van onze founder Woonbedrijf ontvingen we samen met het bestuur een drietal strategiesessies.
 • Eind 2020 hebben we – na 17 jaar hetzelfde ‘Samen voor Betrokken Ondernemen’ model gebruikt te hebben – een nieuw financieringsmodel geïmplementeerd in samenwerking en met hulp van Head of Sustainability van DLL.
 
“Bedrijven moeten medeverantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de maatschappij. Ze kunnen door publiek-private samenwerking een brug slaan naar de samenleving.”
Online MO040 Late Night
Hans de Jong, President Philips Nederland en bestuurslid VNO-NCW. Op deze foto als deelnemer aan MO040 Late Night. Fotografie: Thomas Abrahams | Beeldbaas
Ieder die ondernemer wil zijn zonder sociaal besef, is gedoemd te mislukken”.   

Frits Philips.

 

Theory of Change of verandermodel

De ‘Samen voor’-formule bestaat sinds 2004 waar Esther Hofstede de eerste vestiging Samen voor Zeist oprichtte. In 2012 richtte ze ook Samen voor Eindhoven op. Vanaf onze start hebben we meer dan 10.000 bedrijfsvrijwilligers geactiveerd. Iedere deelnemer ontvangt na de activiteit een SurveyMonkey vragenlijst. Maar altijd bleven wij ons afvragen: ‘Hoe maken we onze impact zichtbaar?’. Hoe kom je van goede intenties naar écht een verschil maken in de praktijk? En hoe meet je dat?

Gefaciliteerd door consultants van Avance-Impact bureau stelden we in 2018 samen met alle vestigingen van de landelijke stichting ‘Samen voor Betrokken Ondernemen’ een Theory of Change (ToC) of verandermodel op. Met als doel nog meer zicht te krijgen op onze toegevoegde waarde en een meetadvies voor de komende twee jaar voor meer zicht op onze impact. Na twee jaar – in 2020 – vroegen we Avance-Impact om een data-analyse te maken van 1.162 respondenten (N).

Hieronder tref je de onderzoeksresultaten door Avance-Impact. Zie ook bijlage II voor de verdere resultaten, grafieken en de toelichting. Dit is het grootste, meerjarige onderzoek onder bedrijfsvrijwilligers van verschillende bedrijven in Nederland.

De impact & toegevoegde waarde
voor bedrijf, bedrijfsvrijwilligers, maatschappelijke organisatie en hun doelgroepen.  

Uit het onderzoek komen de volgende resultaten naar voren:

 1. Medewerkers hebben een hogere waardering voor hun werkgever (95%)
 2. Medewerkers krijgen meer inzicht in de doelgroep en de sociale problematiek (84%). Tijdens het vrijwilligerswerk komen medewerkers in aanraking met problematiek waar zij mogelijk in hun dagelijks leven niet mee te maken hebben. Dit leidt tot breder begrip voor specifieke kwetsbare groepen en of sociale problemen.
 3. Medewerkers voelen zich meer betrokken bij de missie van de maatschappelijke organisatie’ (84%)
 4. Medewerkers hebben door deelname aan de activiteit hun collega’s beter leren kennen (69%)

De eenzame eeuw

“Hoe versplinterd of gepolariseerd onze landen, steden en gemeenschappen ook zijn, door tijd door te brengen met mensen die anders zijn dan wij en door het vermogen tot samenwerking, mededogen en aandacht te oefenen, kunnen we ons meer één gaan voelen en een gevoel ontwikkelen dat we een gedeeld lot hebben en met elkaar verbonden zijn”,


aldus Noreena Hertz, hoogleraar aan University College London in haar boek ‘de eenzame eeuw’. 

Positieve ervaring: 8,61 waardering

Om zicht te krijgen op de mate waarin de bedrijfsvrijwilligers een positieve ervaring hebben, kijken we naar het cijfer dat de vrijwilliger aan het project geven en of zij het vrijwilligerswerk zullen aanraden aan een vriend of collega (de NPS score). Gemiddeld geven bedrijfsvrijwilligers de activiteit een 8,61. Verreweg de grootste groep geeft een hoog cijfer: meer dan de helft geeft een 9 of 10. Niemand van de 1.162 vrijwilligers geeft een onvoldoende aan het project. Ook achten de bedrijfsvrijwilligers het waarschijnlijk dat zij het vrijwilligerswerk zouden aanraden aan een vriend of collega.

De grootste groep is momenteel niet actief als vrijwilliger; echter 80% van deze doelgroep wordt geënthousiasmeerd en is van plan zich vaker in te zetten.

Om zicht te krijgen op de bijdrage van Samen voor Eindhoven aan het activeren van medewerkers om vaker vrijwilligerswerk te doen, is gevraagd of de bedrijfsvrijwilligers al actief zijn als vrijwilliger. De grootste groep is momenteel niet actief als vrijwilliger: 30% heeft in het verleden vrijwilligerswerk gedaan maar doet dat nu niet en 44% doet geen vrijwilligerswerk. Ruim een kwart zet zich al in als vrijwilliger. Een vervolganalyse liet zien dat de vrijwilligers die al actief zijn als vrijwilliger, net iets vaker van plan zijn om zich weer in te zetten voor Samen voor Eindhoven en de maatschappelijke organisatie. 

Samen voor Eindhoven beoogt deelnemers te activeren om vaker vrijwilligers te doen. Deelnemers die op het moment geen vrijwilligerswerk doen, zijn een belangrijke doelgroep. Zij zijn nog nieuw met het doen van vrijwilligerswerk en Samen voor Eindhoven wil hun nieuwsgierigheid aanwakkeren (de toeristen-fase). Dit is de eerste stap in langdurige maatschappelijke betrokkenheid.

We zien geen significante relatie tussen deelnemers die al vrijwilligerswerk doen en de intentie dit vaker te doen (voor de maatschappelijke organisatie of Samen voor Eindhoven). Dit is een belangrijk resultaat, want dit laat zien dat ook de doelgroep die normaal geen vrijwilligerswerk doet geënthousiasmeerd wordt.

De grafieken laten zien dat 71% van de deelnemers die geen vrijwilligerswerk doet, het (uiterst) waarschijnlijk acht dat zij zich nogmaals zullen inzetten voor de maatschappelijke organisatie. Daarnaast is 80% van de doelgroep die geen vrijwilligerswerk doet van plan zich vaker in te zetten voor Samen voor Eindhoven.

Een blik op 2021

Vrijwillige inzet vanuit bedrijven richting de samenleving is belangrijker dan ooit en draagt bij aan sociale cohesie. Het faciliteert mensen uit hun eigen bubbel te komen en zo de kloof te overbruggen. Het Ministerie van VWS heeft 2021 uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Het thema van het jaar heet toepasselijk: ‘Mensen maken Nederland’. Koningin Maxima gaf op de Nationale Vrijwilligersdag de aftrap van dit jaar.

Hartverwarmend Samen
We eindigden het jaar met de hartverwarmende winterweken in december. Veel mensen voelen zich kwetsbaarder en zijn eenzamer geworden. Het nieuwe jaar rond Valentijnsdag beginnen we met een hartverwarmende campagne: ‘Hartverwarmend Samen’ in samenwerking met onze nieuwe founder De Heeren van Vonder.

Onze strategie blijft: verbinden en meerwaarde creëren voor alle stakeholders: maatschappelijke partners, bedrijven én de medewerkers. Dit doen we via:

 • bewustwordingscampagnes en het delen van onze magische en positieve verhalen op onze social media kanalen,
 • het mobiliseren van grote aantallen bedrijfsvrijwilligers,
 • samenwerken en co-creatie
 • meten van impact en klanttevredenheid.

Partnership Keuzemenu
We hebben ons financieringsmodel per 2021 aangepast. Op basis van de ambitie en de te realiseren social impact, kiezen bedrijven voor een jaarlijks partner- of founderschap. Daarmee krijgt een bedrijf recht op een aantal uren dienstverlening. Jaarlijks bespreken we hoe en waaraan we de beschikbare uren besteden en welke doelen, resultaten en impact we willen behalen. Een kwart van het lidmaatschapsbedrag besteden we aan het versterken van de maatschappelijke organisaties.    

 1. Bureau voor matchmaking & impactdays
  Impact maken voor de samenleving door middel van matchmaking en (online) (team)activiteiten
 2. Maatschappelijke projecten en programmamanagement
  Uitvoeren van maatschappelijke projecten die bijdragen aan belangrijke thema’s in de stad. Inclusief gebruikmaken van de digitale vrijwilligerskalender
 3. Advies – CSR & HR Businesspartner
  CSR Beleidsontwikkeling: ambitiestatement & uitgangspunten en keuze voor de Global Goals. Advies over implementatie en link tussen HR en vrijwilligerswerk, o.a.
  • well-being & vitality & duurzame inzetbaarheid
  • purpose & engagement
  • soft skills- & competentie ontwikkeling

Zolang de fysieke inzet van bedrijfsvrijwilligers door covid-19 nauwelijks mogelijk is, zal het lastig blijven om de hoge aantallen van eerdere jaren te halen. We blijven inzetten op online vrijwilligerswerk, maar merken dat dit minder ‘aanslaat’ bij bedrijven. Veel vrijwilligers gaven in het verleden de voorkeur aan inzet als teamactiviteit. Eind 2020 hebben we een voorzichtige start gemaakt met online briefings en reflectie (in plaats van fysiek aanwezig te zijn) volgens onze ‘transformational learning methode’. Dit blijkt een stuk effectiever dan onze oude werkwijze!

Naar fundamentele en structurele samenwerking tussen commercieel en ideëel
Wij vragen ons continu af hoe de wereld eruit ziet als ideële organisaties, die draaien op vrijwilligers, toegang zouden hebben tot dezelfde faciliteiten als grote ondernemingen. Toegang tot dezelfde kennis, kunde, netwerken en middelen voor bijvoorbeeld strategie, marketing en social media management, financiën, IT, organisatieadvies en -ontwikkelingHoe zou de wereld er dan uitzien? We zijn ervan overtuigd dat het de kloof tussen meedoen en afhaken substantieel verkleint. Het zou onze welvaart en welzijn aanzienlijk verbeteren.

Hoe kunnen we de goede wil van incidentele ééndaagse bijdragen transformeren naar fundamentele en structurele bijdragen? We hopen dat we een beweging kunnen creëren waarbij bedrijven en teams van medewerkers maatschappelijke organisaties voor langere tijd – half jaar tot één jaar- ‘adopteren’. Dit is een veelgehoorde wens van veel van onze maatschappelijke partners. Komend jaar willen we minimaal drie langdurige adoptieprogramma’s opstarten.

Stichting Samen voor Eindhoven -en ook andere sociale initiatieven- wordt komend jaar geconfronteerd met onzekerheid over onze eigen financiële situatie. We hopen dat we voldoende menskracht kunnen behouden om ons in te blijven zetten voor onze gezamenlijke droom.

Zo maken we samen impact, dragen bij aan de Global Goals en zorgen voor een hechtere samenleving. Samen voor Eindhoven, samen voor Brainport.

We staan aan het begin van een belangrijke periode.

Doe je mee met ons? Join us!

Team2020

Samen

Krachten bundeling en een gezamenlijke aanpak werkt.

Onze missie maken we waar dankzij hulp van onze fans, founders, bedrijfspartners, maatschappelijke partners en bestuur die ons steunen met geld, capaciteit, kennis, netwerk en vrijwilligers.

De Gemeente Eindhoven is al sinds onze oprichting een belangrijke partner die daarnaast mede verantwoordelijk is voor 30% van onze inkomsten via subsidie. 66% van onze inkomsten komt van betrokken bedrijven. De overige inkomsten komen uit donaties en fondsen.

Met een speciale dank aan onze ‘Brainport founders’ NXP, Philips Foundation en DLL. Iets waar we enorm dankbaar voor zijn.