Maatschappelijk Ondernemen 040 diner 19 november 2018

14e succesvolle editie Maatschappelijk Ondernemen 040 diner

Thema: Effectief Organiseren & Besturen

Samen impact maken door een steentje bij te dragen aan de professionalisering van organisatie & bestuur van maatschappelijke organisaties in Eindhoven. Tijdens het Maatschappelijk Ondernemen 040 diner (#MO040diner) op maandag 19 november maakten Eindhovense bedrijven kennis met Eindhovense stichtingen die, met de inzet van de medewerkers, willen ontwikkelen op organisatorisch en bestuurlijk vlak. Zij delen kennis, expertise en vaardigheden en crëeren samen een grote maatschappelijke impact.

Uit onderzoek van Eindhoven Doet is duidelijk naar voren gekomen dat er een grote behoefte bestaat aan het versterken van lokale stichtingen op organisatorisch en bestuursniveau. Deze tak van sport ligt niet altijd binnen de kracht van de betrokken vrijwilligers.

Er is een enorme behoefte aan ondernemers die kijken naar de organisatiestructuur én aan verbinders met een groot netwerk. Maar ook aan professionals die een bestuursrol willen vervullen voor maximaal 4 uur per maand, bijvoorbeeld als penningmeester of bestuurslid communicatie.

Daarom steunen bedrijven – met gesloten beurs – lokale maatschappelijke organisaties en stimuleren hun medewerkers een maatschappelijke bijdrage te leveren. Het contact tijdens een MO040diner levert zowel het bedrijfsleven als het maatschappelijk werkveld nieuwe inzichten, samenwerkingen en concrete matches op.

Kijk hier voor meer informatie over het vorige MO040diner en de Eindhovense bedrijven en non-profit organisaties. Vragen? Bel Esther Hofstede: 06 – 4603 1010.

Het Maatschappelijk Ondernemen 040 diner
DLL, NXP en gemeente Eindhoven bieden het MO040diner aan in samenwerking met Samen voor Eindhoven. Het MO040diner is bestemd voor bedrijven en maatschappelijke organisaties die het verschil willen maken in de regio Eindhoven.

 

Foto’s: Mirella Mesu