Maatschappelijke organisaties in gesprek over
Brainport voor elkaar

Kinderen met een taalachterstand, ouders met geldzorgen of mensen die ondanks de vele vacatures geen baan kunnen vinden. Niet iedereen profiteert van het succes van de Brainportregio. Precies daarom zet het programmabureau ‘Brainport voor elkaar’ zich in voor gelijke kansen voor iedereen. Om dat te bereiken bundelt dit samenwerkingsverband de krachten van het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen én maatschappelijke organisaties. Op 9 mei gingen hierover ruim 50 maatschappelijke organisaties in gesprek bij het Summa College in Eindhoven.

‘Veel mensen vragen zich aan het eind van hun leven pas af of ze wel genoeg van betekenis zijn geweest voor een ander. Jullie zijn dat al.’ Aan het woord is, Laurent de Vries, voorzitter College van Bestuur Summa College. Als gastheer van deze bijeenkomst trapt hij de presentatie af en spreekt de aanwezige zorgverleners vol bewondering toe. Hij is blij dat zoveel maatschappelijke initiatieven zich hebben aangemeld. ‘Want’, legt hij uit. ‘Jullie zien elke dag van dichtbij welke problemen er spelen én wat er nodig is. Daarom zijn jullie onmisbaar binnen dit samenwerkingsverband.’ 


Anders kijken

Dan neemt Janneke van Kessel, stadsgezant bij gemeente Eindhoven, de microfoon over. In haar rol is zij bestuurlijk verantwoordelijk voor Brainport voor elkaar. ‘Gelijke kansen en een stabiele basis: daar begint het.’ Maar daar valt volgens Van Kessel nog veel winst te behalen. ‘Je ziet bijvoorbeeld nog steeds dat kinderen uit kwetsbare milieus niet dezelfde kansen krijgen als andere kinderen’, vertelt ze. ‘En als moeder zie ik van dichtbij dat kinderen in het speciaal onderwijs snel buiten de boot vallen. Zo zijn er nog tal van voorbeelden. Dat vind ik storend en pijnlijk, zeker in een welvarende regio als deze. Daarom is het belangrijk dat we hier samen aandacht voor hebben.’ Vandaag klinkt het startschot om, naast een economische, ook een sociale Brainport-agenda te realiseren. ‘Daarin komt precies te staan hoe we elkaar kunnen versterken. Vandaag is de start om daar vorm aan te geven.’


Thema’s

Om helder en georganiseerd input op te halen wordt de groep na de presentatie opgesplitst. Jacline de Kort, manager bij Brainport voor elkaar, legt uit. ‘Om het overzicht te bewaren, richten we ons eerst op vier thema’s binnen Brainport voor elkaar: Basisvaardigheden (denk aan laaggeletterdheid, digitale vaardigheden), Bestaanszekerheid (geldzorgen, onbenut potentieel), Samen leven in Brainport (hoe laat je iedereen meedoen?) én Positieve gezondheid (werkgeluk, vitaliteit).’ De input dient dus als basis voor de sociale agenda. En naast dat zijn er die middag ook nieuwe thema’s aan het licht gekomen.

De eerste reacties op deze bijeenkomst, en op Brainport voor elkaar, zijn positief. Ook Jans van de Ven van netwerkorganisatie Stichting Anders Eindhoven is enthousiast. ‘Ik heb vooral zin in de fase dat het meer concreet gaat worden: hoe wij er de vruchten van gaan plukken. Ik hoop dat we elkaar beter weten te vinden door dit megagrote netwerk.’ 

Geertje de Kort van gemeente Helmond ziet ook duidelijk de meerwaarde van Brainport voor elkaar. ‘In Helmond zijn we altijd op zoek naar verhalen van ervaringsdeskundigen. Wij kunnen wel hele mooie plannen bedenken voor mensen met geldzorgen, maar hoe voelt het nu écht als je niet kunt rondkomen? Waar ben je dan mee geholpen? Het is mooi dat we die informatie straks met elkaar kunnen delen. We hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.’  

Ons-kent-ons
Janneke sluit af: ‘Hier in de Brainportregio hangt echt een ons-kent-ons-sfeer. Dat is heel uniek.’ Ze benadrukt: ‘Er is écht oog voor elkaar. Dus als je ergens met elkaar veel kunt bereiken, dan is het hier wel. Nu begint het pas, de sociale agenda moet vorm krijgen. Daarvoor moeten we (het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen én maatschappelijke organisaties) met elkaar in gesprek blijven.’

Deze bijeenkomst is een eerste geweest van meerdere bijeenkomsten die in de Brainport regio gaan volgen.

Fotografie: Charlotte Grips