Oudere Woonbedrijf-huurders krijgen (corona)hulp van Philips-vrijwilligers en VHE

20 april 2020  in Eindhovens Dagblad:

”Belangrijk voordeel van deze samenwerking is dat ouderen zeker weten dat de hulp die ze krijgen aangeboden betrouwbaar is”

Woonbedrijf bemiddelt in hulp voor ouderen

Eindhoven, 16 april 2020 – Woningcorporatie Woonbedrijf is een samenwerking aangegaan met Philips, VHE (Maatje040) en Samen voor Eindhoven om ouderen te helpen tijdens én na de coronacrisis. De partijen zetten het bestaande vrijwilligersnetwerk van VHE optimaal in om 80-plussers die wonen in huurwoningen van Woonbedrijf veilig te kunnen ondersteunen. Vrijwilligers zijn inzetbaar voor klusjes als boodschappen doen, tuinieren en de hond uitlaten, maar ook voor een gezellig telefoongesprek. Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf, is blij om te zien dat de samenwerking is gestart. “Het is fantastisch dat een aantal Eindhovense organisaties op deze manier de krachten bundelen om onze bewoners te helpen”, aldus De Boer.

Samenwerking met hoger doel
Door de maatregelen rondom het coronavirus is het voor sommige ouderen niet mogelijk om een beroep te doen op de mensen die hen eerder hielpen met dagelijkse klussen. In deze vervelende situatie schieten Woonbedrijf, Samen voor Eindhoven, Philips en VHE (Maatje040) te hulp. Woonbedrijf belt bewoners van 80 jaar of ouder met de vraag of zij hulp nodig hebben of behoefte aan telefonisch gezelschap. Inmiddels heeft Woonbedrijf al ongeveer 800 bewoners telefonisch benaderd. Deze gesprekken worden ook al enorm gewaardeerd door de bewoners.

Ondertussen heeft stichting Samen voor Eindhoven vrijwilligers geworven bij Philips. Philips geeft medewerkers de tijd en ruimte om zich in te zetten voor dit initiatief. De hulpvragen die opgehaald zijn door Woonbedrijf worden doorgespeeld naar vrijwilligersorganisatie VHE (Maatje040). VHE koppelt de hulpvragers aan vrijwilligers. Wat de samenwerking extra bijzonder maakt, is dat de oorsprong van Woonbedrijf ligt in huisvesting voor Philipsmedewerkers. Veel van de huurwoningen worden nog bewoond door oud-Philipsmedewerkers, wat een verbinding tussen de oude en nieuwe generatie kan betekenen.

Betrouwbare vrijwilligers in de buurt
Medewerkers van Philips konden zich vrijwillig aanmelden om bel-, boodschappen-, geldhulp- of tuinmaatje te worden. Dit hebben velen met enthousiasme gedaan. Om de veiligheid van zowel vrijwilligers als hulpvragers te waarborgen zijn er instructies opgesteld, die in lijn zijn met het advies van het RIVM. Zo komen de vrijwilligers niet binnenshuis en vragen zij nooit om de pinpas van de bewoner. De hulpvrager krijgt bovendien een vrijwilliger toegewezen die in de buurt woont, zodat hulp altijd dichtbij is.

Hoewel dit initiatief in het leven is geroepen tijdens de coronacrisis, betekent dit niet dat de hulp wegvalt wanneer de corona-uitbraak onder controle is. De vrijwilligers zijn er voor de lange termijn, dus ook na de crisistijd.

Helpdesk
Alle betrokken partijen hebben jarenlange ervaring met het bemiddelen tussen vrijwilligers en hulpvragers voor langere tijd. De vrijwilligers krijgen dan ook goede instructies en uitleg voordat zij gekoppeld worden aan de hulpvrager. Mochten er toch vragen of problemen ontstaan, dan is daar een helpdesk voor ingericht. Mochten er toch vragen of problemen ontstaan, dan is er een coördinator te bereiken op 06-30 48 4681.

Heeft u zelf ook hulp nodig of behoefte aan een praatje met een van onze vrijwilligers? Dan kunt u bellen naar 040-244 76 69. E-mailen is ook mogelijk via info@maatje040.nl.