FRITS: “Een samenleving waarin iedereen meedoet”

14 augustus 2020 in Frits Magazine: “Wist je dat meer dan 10% van de inwoners van Eindhoven onder de armoedegrens leeft? Dit was al zo voordat corona ons land in een crisis stortte. En realiseer je je dat na corona – naast een economische – ook een sociale crisis volgt? Hierdoor groeit het aantal mensen met problemen. Bovendien komt het voortbestaan van maatschappelijk organisaties in gevaar en raakt de uitvoering van hun programma’s in de knel. Dat geldt helemaal voor organisaties die geen subsidie ontvangen. En dat terwijl steeds meer mensen een beroep zullen doen op deze organisaties én op de gemeente die voor een zware opgave komt te staan – ook financieel – en die dat niet alleen kan.”

Lees het volledige artikel in Frits Magazine

Aan het woord is Esther Hofstede, founder en directeur van Samen voor Eindhoven, de organisatie die Brainportbedrijven met maatschappelijke organisaties verbindt. “Gelukkig… ik zie ook een enorme solidariteit en saamhorigheid met het aantal mensen dat elkaar helpt en wil helpen. Bovendien zijn er -ook nu – prachtige initiatieven met sociaal-maatschappelijk belangrijke functies. De pareltjes waar mensen positiviteit uit halen, die zorgen voor een hechtere samenleving.”

De kloof tussen arm en rijk wordt groter als we niets doen

Ook voor het coronavirus ons land bereikte, stond een inclusiever Eindhoven op de agenda van gemeente en bedrijfsleven in Brainport. Tussen aan de ene kant de goedverdienende, hoogopgeleide Eindhovense kenniswerkers en aan de andere kant de mensen die het moeilijk hebben, wordt een kloof ervaren. En als we nu niets doen, groeit deze kloof. De consequentie? Meer mensen met psychische problemen, groei van het aantal daklozen en mensen met schulden, toename van huiselijk geweld, eenzaamheid bij ouderen, kinderen die niet mee kunnen doen en ontsporen, onrust op straat, dalende welvaart en welzijn. Het is de eer te na voor Eindhoven waar het DNA van Philips zo diep geworteld zit. Waar we er voor elkaar zijn. Laten we dit gebeuren?

De droom

Bij Samen voor Eindhoven vragen we ons continu af hoe de wereld eruit ziet als non-profit organisaties, die draaien op vrijwilligers, toegang zouden hebben tot dezelfde faciliteiten als grote ondernemingen. Toegang tot dezelfde kennis, kunde, netwerken en middelen voor bijvoorbeeld strategie, marketing en social media management, financiën, IT, organisatieadvies en -ontwikkeling. Hoe zou de wereld er dan uitzien? We zijn ervan overtuigd dat het de kloof tussen meedoen en afhaken substantieel verkleint. Het zou onze samenleving meer in balans brengen en onze welvaart en welzijn aanzienlijk verbeteren.

Moreel leiderschap laat zich zien, juist in moeilijke tijden. De horeca heeft het moeilijk. Toch coördineert Samen voor Eindhoven nog steeds dezelfde groep van betrokken hotels die zich al jarenlang inzet om wekelijks soep en broodjes te maken voor de daklozen die de Soepbus van het Leger des Heils bezoeken. Ook nu. Of moet ik zeggen: juist nu? En wat denk je van die betrokken ICT ondernemer die een slimme IT oplossing ontwikkelde om hulpvragers en vrijwilligers aan elkaar te koppelen. 

Philips DNA

Wij zijn van mening dat je als bedrijf enkel richten op het maken van profit, je op termijn geen bestaansrecht geeft. Dat geldt wel voor de bedrijven die waarde toevoegen aan de leefomgeving en oog en compassie hebben voor hun medemens. Zoals Philips dat ook deed. Het zogenaamde Philips DNA. Natuurlijk gieten we die toegevoegde waarde nu in een nieuwe vorm, die past bij deze tijd. Dit is hét moment om de economie duurzaam en sociaal te maken. Het is belangrijk dat bedrijven en hun leiders hun moreel kompas tonen. Juist hier, in ons mooie welvarende Brainport, de slimste regio ter wereld. 

Inclusieve samenleving

We zijn immer op zoek naar gelijkgestemde Brainport ondernemers, die zich committeren en de handen ineen willen slaan om structurele, meerjarige programma’s te ontwikkelen op de thema’s armoede, gezondheid en welzijn. Bedrijven die de versnelling van de digitale transformatie ondersteunen bij maatschappelijke organisaties en die meehelpen de impact van deze organisaties te vergroten. Onze regio kent veel slimme bedrijven. Op basis van ons sterke netwerk weten wij precies waar de behoeftes in de regio liggen. Laten we samen met bedrijven een programma bouwen, waarbij we de inzet van munten, kennis en medewerkers combineren. Zo maken we samen impact en dichten we de kloof tussen rijk en arm en zorgen voor een inclusievere samenleving. Samen voor Eindhoven, samen voor Brainport.