Impactreport 2019

Via inzicht in ons huidige werkproces naar een gewenst proces en passend systeem. In ons tempo en onze taal! Dank ICS en Samen voor Eindhoven voor deze supermatch!”

Judith, directeur Vrijwilliger Hulpdienst Eindhoven

Esther Hofstede, Januari 2020

Wat was jouw mooiste match in 2019? Mijn kippenvelmoment…
Mijn ‘kippenvel moment’ afgelopen jaar was met Chantal van de Werkplaats Financiën, een organisatie die mensen met schulden helpt om eruit te komen. Chantal heeft afgelopen jaar meegedaan met ons Community Coach Programma. Dat wil zeggen dat ze 9 maanden lang gecoached werd door een medewerker van één van de klanten van Samen voor Eindhoven, in dit geval bij Philips.
Ik sprak Chantal tijdens de evaluatie van het programma en ze raakte me door haar verhaal en wat de samenwerking tussen twee werelden -bedrijf & samenleving- bij haar én haar Philips coach teweeg heeft gebracht. 

Luister dan ook meteen naar Luc van PwC en Paul van DLL over wat het coachen met hen heeft gedaan. En lees hier hoe Schoonmaakbedrijf ICS Group de Vrijwilliger Hulpdienst Eindhoven (VHE) coachte op het gebied van LEAN en IT expertise. Judith, directeur van de VHE zegt daarover: “Via inzicht in ons huidige werkproces naar een gewenst proces en passend systeem. In ons tempo en onze taal! Dank ICS en Samen voor Eindhoven voor deze supermatch!” Ik ben zo trots op de coachduo’s en de impact die dit programma op iedereen heeft gehad, inclusief op mezelf!

Bruggenbouwer
Verder lijkt het goed te gaan in Eindhoven. De Brainport regio laat fraaie groeicijfers zien en is de slimste regio ter wereld. Toch is er een grote groep mensen die dit niet herkent en die niet volwaardig kan meedraaien in onze samenleving. De kloof tussen deze werelden is groot.  Wij zien dit iedere dag wanneer we op de fiets tussen de bedrijven en de maatschappelijke organisaties heen en weer pendelen en met hen in gesprek gaan. Meer dan 10% van de inwoners van Eindhoven, waarvan veel gezinnen met kinderen, leeft onder de armoedegrens! Hoe is dat mogelijk in ons mooie welvarende Brainport? Samen voor Eindhoven doet er alles aan om deze kloof te overbruggen, zoals te zien is in de impactmonitor 2019. Onze mening en inbreng werd zichtbaar in een paginagroot ED opiniestuk.

Bedankt voor je support! 
Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven, zoals jouw bedrijf, die met Samen voor Eindhoven een bijdrage leveren aan een vitalere en hechtere regio. In een tijd van groeiende verdeeldheid brengen wij mensen samen. En het werkt, want 84% van de medewerkers die meedoet krijgt meer begrip voor de doelgroep en sociale thema’s.

Bedankt voor het vertrouwen in ons en bedankt dat we ook in 2020 weer zullen samenwerken. En een speciale dank aan ons groeiende netwerk van betrokken founders en ‘fans’: ASML Foundation, DLL, DELA Fonds, Gemeente Eindhoven, HTCE, Holland Casino, NXP, Rabobank, Philips, RHDHV, Signify en Woonbedrijf.

Hoogtepunten en trends 2019

  1. Mijlpaal: de 10.000ste medewerker zet zich in
    Vanaf de oprichting creëert Samen voor Eindhoven een beweging in Brainport waar medewerkers hun talent, kennis of handen inzetten voor een hechtere samenleving waarin iedereen mee kan doen. Afgelopen jaar bereikten we de mijlpaal van de 10.000ste medewerker die meedeed. Gemiddeld groeien we met 31% per jaar.
  2. Aantrekkelijke werkgever: Doing Good Makes You Happy
    Een mooie trend in onze branche, is dat we steeds meer samenwerken met de ‘Happy People manager’ van een bedrijf. Uit onderzoek blijkt immers dat vrijwilligerswerk inderdaad een effectief middel is om werkgeluk te realiseren. Maar liefst 94% van de vrijwilligers heeft een beter humeur, 76% voelt zich gezonder en bij 78% wordt het stressniveau verlaagd. Luister maar wat Ilse, manager bij Rabobank, vertelt over de impact op haar medewerkers en de engagementscores.
  3. Investeringen in digitale platform voor beter gebruikersgemak & impactreporting
    Om te zorgen voor een perfecte ervaring van de gebruikers van ons digitale platform hebben we goed geluisterd naar hen tijdens speciale sessies. Afgelopen jaar hebben we flink geïnvesteerd in ons IT-systeem (Salesforce CRM) om nog effectiever te werken en op te schalen, en blijven dat ook komend jaar doen met dank aan de support van NXP. Ook hebben we met support van Philips expertise en een consultant van TalentPeaks afgelopen jaar dashboards geïmplementeerd. Daardoor hebben we nu elk moment inzicht in de processen en kunnen we mooie impactreports maken voor onze klanten.

WIJ, SAMEN, is een succesformule gebleken en ik hoop dat we ook komend jaar samen weer mooie verbindingen tot stand brengen. Want… wat we samen hebben bereikt is een mooie start, maar slechts het begin van een veel grotere droom. Ik zie nog steeds een fikse mismatch tussen wat bedrijven willen en aanbieden en wat de vraag is in het sociale domein. Het geven van jouw tijd om van betekenis te zijn voor een ander, is een investering en vraagt een lange adem.

Wij roepen bedrijven en nóg meer medewerkers op om hun werkgeluk te vergroten door hun tijd en talent te delen met hen die het nodig hebben. Dit gaat hand in hand met het gezonde eigenbelang van bedrijven om toptalent in de regio aan te trekken én te behouden. Dat maakt aan de ene kant je bedrijf een aantrekkelijke werkgever met zich goed voelende medewerkers en leidt aan de andere kant tot een leefbare stad waar iedereen ertoe doet en mee mag doen.

SAVE THE DATE: hopelijk zien we elkaar weer terug op het jaarlijkse Partner Event dat we dit jaar met medewerking van de Erasmus Universiteit organiseren op maandagmiddag 29 juni 2020 bij onze partner HTCE.