Brede welvaart VNO-NCW en MKB Nederland “ondernemen voor brede welvaart”

‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. Dat is samengevat de nieuwe visie van VNO-NCW en MKB-Nederland, die de organisaties op 10 februari 2021 bekend maakten. Na een uitgebreide dialoog met leden en de samenleving kiezen ondernemingsorganisaties voor een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Met ‘Brede Welvaart’ als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen VNO-NCW en MKB-Nederland vormgeven aan een nieuw Rijnlands model. En in deze video vertellen Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) hier meer over. 

Ondernemen voor Brede Welvaart

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart‘.

  • Maatschappelijke uitdagingen groeien en worden urgenter. De overheid kan het niet alleen. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
  • Vrijwillige inzet is een van de manieren om te komen tot de verbinding tussen de maatschappelijke uitdaging en het bedrijfsleven;
  • Samen voor Eindhoven is lid van Vereniging NOV, de landelijke branchevereniging die vrijwillige inzet in Nederland op de kaart zet, de positie ervan verstevigt en opkomt voor de belangen van vrijwillige inzet in de samenleving. Eén van de speerpunten van NOV in het Nationaal Jaar vrijwillige inzet 2021 is om het bedrijfsleven nog meer te betrekken als toeleider naar vrijwillige inzet. Dit past natuurlijk bij de missie van Samen voor Eindhoven.

 

Dit sluit naadloos aan op de tien uitgangspunten van de nieuwe koers en visie van VNO-NCW en MKB Nederland:

  • Samenwerking stimuleren van bedrijven t.b.v. maatschappelijke vraagstukken en
  • het omarmen van de SDG’s ofwel Sustainable Development Goals.

 

Rijnlands model 2.0
Het oorspronkelijke Rijnlandse model hield in dat bedrijven niet alleen de belangen van de aandeelhouder maar ook van andere stakeholders zoals klanten en medewerkers in ogenschouw nemen. Nederland heeft dit model altijd overeind gehouden en is niet overgestapt naar het Angelsaksische denken waarin het alleen gaat om de belangen van de aandeelhouder. Wij gaan nu een stap verder. In denken: als bedrijf óók verantwoordelijkheid nemen voor een inclusieve en duurzame samenleving. En in doen: door daar in de praktijk een actieve bijdrage aan te willen leveren. Dat is belangrijk want sommige vraagstukken waar onze samenleving voor staat zijn zo groot en complex dat de specifieke krachten van overheid, bedrijven en burgers moeten bundelen om ze op te lossen. Het is lang geweest: ieder voor zich en de overheid voor ons allen, maar de overheid kan het niet alleen. Niemand kan het alleen.