Zorg voor elkaar: hulp voor mensen met geldzorgen 

Elke activiteit die Samen voor Eindhoven organiseert, draagt bij aan één of meerdere Global Goals (duurzame doelen) van de VN. Zo gaat Global Goal 1 over het halveren van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft. Samen met betrokken bedrijven en non-profits zetten we ons in voor kwetsbare mensen. Armoede is vaak niet zichtbaar. Iemand in je directe omgeving kan financiële zorgen hebben zonder dat jij dit weet. Wist je dat in Nederland één op de 13 kinderen in armoede opgroeit? Schaamte is vaak een grote drempel in het zoeken naar hulp als je geldzorgen hebt.

Stadsbreed initiatief

In de nieuwe stadsbrede samenwerking met het Partnerfonds Brainport Eindhoven, Impact040 werkten we aan het ‘armoede en geldzorgen’ programma. Samen voor Eindhoven faciliteerde o.a. de designessies om de concrete vraag boven tafel te krijgen en zorgde dat bedrijfsvrijwilligers getraind en gefaciliteerd werden. Het Partnerfonds Brainport Eindhoven wil het leven van inwoners in de Brainportregio die het moeilijk hebben duurzaam verbeteren. Impact040 wil ervoor zorgen dat maatschappelijke initiatieven elkaar weten te vinden en aanvullen, maar juist ook het bedrijfsleven weten te vinden. Bedrijfsleven, instellingen en overheid kunnen elkaar versterken. 

Bedrijfsvrijwilligers van DELA, DLL, Rabobank, PwC en Eindhoven Airport ondersteunden 30 november t/m 16 december 2021 (tijdens de jaarlijkse ‘piekweken’) mensen die met geldzorgen kampen. Samen werd gekeken naar het afsluiten van een collectieve zorgverzekering van de gemeente. Ieder jaar zijn er honderden inwoners die moeite hebben met de digitale aanvraag van de collectieve zorgverzekering. Inwoners willen ook graag weten of zij wel in aanmerking komen voor deze verzekering en wat het voordeel is. Een premiekorting kan namelijk grote impact maken.

“Als ik maandelijks € 12 bespaar, betekent dat voor mij dat ik 3 broden extra kan kopen voor mijn gezin.”

Een team van communicatiespecialisten van onze betrokken partner DLL ontwikkelde de campagne  ‘Zorg voor jezelf’ – Bespaar op je zorgverzekering!’. Inwoners van Brainport Eindhoven werden middels posters, flyers en via social media uitgenodigd voor inloopdagen in wijkcentra waarbij bedrijfsvrijwilligers hen hielpen bij het afsluiten van de collectieve zorgverzekering. Bijna altijd zijn ontmoetingen tijdens (skills-based) vrijwilligerswerk doen life-changing. Uit je bubbel komen geeft de vrijwilliger waardevolle inzichten en begrip voor het sociale thema. 

“Het was leuk én heel verrijkend om mensen te helpen met de vragen over hun zorgverzekering.” (Bedrijfsvrijwilliger Michelle van Eindhoven Airport)

Het is onze droom om een beweging te creëren waar medewerkers hun talent, kennis of handen inzetten voor een hechtere samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het stadsbrede initiatief ‘Zorg voor jezelf’ – Bespaar op je zorgverzekering!’ maakten we mogelijk met Partnerfonds Brainport Eindhoven, Impact040, Lumens, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, Werkplaats Financiën XL en Gemeente Eindhoven.