Community Coaching – kennis delen met non-profits

Deel je kennis met een goed doel

DLL en PWC ontwikkelden met Samen voor Eindhoven het corporate volunteering programma ‘Community Coaching’. Professionals uit het bedrijfsleven coachen en begeleiden maatschappelijke organisaties in de Brainportregio circa 9 maanden lang bij hun doelstellingen. Via dit innovatieve ‘skills-based volunteering‘ traject geven bedrijven uit het netwerk van Samen voor Eindhoven invulling aan hun mvo doelstellingen. Kennis en expertise van medewerkers delen bedrijven om op impactvolle wijze goede doelen te ondersteunen.


Community Coach programma:

Jouw rol als coach: 

  • Gedurende circa 9 maanden ben je sparringpartner van een maatschappelijke organisatie; circa 1 à 2 keer per maand heb je (online) contact
  • Tijdens het traject word je intern begeleidt door een senior manager. Samen vormen jullie een “coach-tandem”
  • Tijdens een kennismakingsessie matchen we jou met een non-profit organisatie die bij je past
  • Als community coach werk je samen met een maatschappelijke organisatie of goed doel aan een ontwikkelvraagstuk


Wat krijg je ervoor terug? 

Als gesprekspartner investeer je je tijd, maar je krijgt er veel voor terug. Een mooi maatschappelijk resultaat, en ook ontwikkeling van je eigen advies- en communicatievaardigheden (effectief luisteren, vragen stellen en feedback geven). Je leert om buiten kaders te denken en creatief bezig zijn. Last but not least, je levert een belangrijke bijdrage aan de Global Goals en een mooier Social Smart Brainport. Je werkt bovendien samen met professionals van andere bedrijven en leert van hun kennis en expertise. Maar boven al geeft het voldoening, plezier, inspiratie en energie en dit programma is nog eens goed voor je netwerk én CV.

Voor de coachee (uit het maatschappelijk veld): 

Jij als coachee (van een maatschappelijke organisatie) krijgt een coach van een bedrijf. Jullie werken circa 9 maanden professioneel samen aan een doel. Dat kan een persoonlijk doel zijn maar ook een doel voor je organisatie. Ben jij nieuwsgierig geworden naar dit programma? Heeft jouw stichting behoefte aan een coach? Neem, ook bij vragen, contact op met Paul Ypinga van Samen voor Eindhoven via paul@samenvooreindhoven.nl of 06 – 23 45 24 52. 


Meedoen?  Wij vragen het volgende aan de coach uit bedrijfsleven:

  • Je staat open en bent nieuwsgierig om van anderen te leren
  • Je woont of werkt in de Brainport regio en je hebt minimaal 5 jaar werkervaring
  • Commitment van jouw manager om je voor 9 maanden aan een maatschappelijke organisatie te verbinden
  • Je bent aanwezig bij de (online) workshops en netwerkbijeenkomsten gedurende dit traject
  • Het Community Coach programma kan een onderdeel te zijn van een HR-ontwikkeltraject (POP)


Jouw aanmelding zien we graag tegemoet. 

Als intermediair ontwikkelt en faciliteert Samen voor Eindhoven dit programma, haalt de vraagstukken op, organiseert de (online) netwerk- en trainingsmomenten, heeft toegang tot een groot bedrijvennetwerk en onderhoudt warme relaties met veel maatschappelijke initiatieven in Eindhoven. Door haar onafhankelijkheid heeft zij zicht op de belangen van alle partijen en monitort en evalueert de samenwerking.