Global Volunteer Month (april 2022)

May-Britt Aarts – Aalbers is een van onze vele top vrijwilligers en vertelt wat haar raakt:

โ€˜๐—œ๐—ป โ€œ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎโ€ ๐˜‡๐—ถ๐˜ ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐˜ ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜€ ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐˜„๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ โ€œ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—นโ€
๐–ฎ๐—‰ ๐—Œ๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐–บ๐—… ๐—†๐–พ๐–ฝ๐—‚๐–บ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ ๐—‡๐—ˆ๐—€ ๐—‹๐–พ๐—€๐–พ๐—…๐—†๐–บ๐—๐—‚๐—€ ๐–ฝ๐–พ ๐—†๐–พ๐–พ๐—‹ ๐—€๐–พ๐—‹๐—ˆ๐—†๐–บ๐—‡๐—๐—‚๐—Œ๐–พ๐–พ๐—‹๐–ฝ๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐–พ๐—‡๐— ๐—ˆ๐–ฟ ๐—Œ๐—๐—Ž๐—‚๐—๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ ๐—ˆ๐—‰ ๐—ˆ๐—‡๐—‹๐–พ๐–บ๐—…๐—‚๐—Œ๐—๐—‚๐—Œ๐–ผ๐—๐–พ ๐–ป๐–พ๐–พ๐—…๐–ฝ๐–พ๐—‡. ๐–ฌ๐–พ๐–ฝ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—๐–บ๐— ๐–พ๐—‹ ๐—‡๐—Ž ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—…๐–ฝ ๐—Œ๐—‰๐–พ๐–พ๐—…๐— ๐—“๐–พ๐— ๐—๐–พ๐— ๐—ˆ๐—‡๐—Œ ๐—‡๐—ˆ๐—€ ๐—†๐–พ๐–พ๐—‹ ๐–บ๐–บ๐—‡ ๐—๐–พ๐— ๐–ฝ๐–พ๐—‡๐—„๐–พ๐—‡. ๐–ฉ๐–พ ๐—†๐–พ๐—‹๐—„๐— ๐—๐—ˆ๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—†๐—Ž๐—‡๐—‚๐–ผ๐–บ๐—๐—‚๐–พ ๐—๐–บ๐—‡ ๐—‚๐—‡๐—๐—…๐—ˆ๐–พ๐–ฝ ๐—‚๐—Œ ๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐–พ ๐–ป๐–พ๐—…๐–บ๐—‡๐—€๐—‹๐—‚๐—ƒ๐—„ ๐—๐–พ๐— ๐—‚๐—Œ ๐—ˆ๐—† ๐—๐—‚๐–พ๐—‹๐—‚๐—‡ ๐—ˆ๐—‰๐—‹๐–พ๐–ผ๐—๐— ๐–พ๐—‡ ๐—Œ๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐–บ๐–บ๐—… ๐—๐–พ ๐—“๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐—‡๐–บ๐–บ๐—‹ ๐–พ๐—…๐—„๐–บ๐–บ๐—‹. ๐–ฃ๐–บ๐–บ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐—๐—ˆ๐—‡๐–ฝ ๐—‚๐—„ ๐—๐–พ๐— ๐–พ๐—‘๐—๐—‹๐–บ ๐–ป๐—‚๐—ƒ๐—“๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐–พ๐—‹ ๐—ˆ๐—† ๐—‡๐–บ๐–บ๐—Œ๐— ๐–บ๐—‡๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–พ ๐—๐—‹๐—‚๐—ƒ๐—๐—‚๐—…๐—…๐—‚๐—€๐–พ๐—‹๐—Œ๐–บ๐–ผ๐—๐—‚๐—๐—‚๐—๐–พ๐—‚๐—๐–พ๐—‡ ๐–ป๐—‚๐—ƒ ๐–ฒ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–ค๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—๐—ˆ๐—๐–พ๐—‡ ๐—†๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐—Œ๐—๐–พ๐–พ๐—‡๐—๐—ƒ๐–พ ๐–ป๐—‚๐—ƒ ๐—๐–พ ๐–ฝ๐—‹๐–บ๐—€๐–พ๐—‡ ๐—ˆ๐—‰ ๐—๐–พ๐— ๐—€๐–พ๐–ป๐—‚๐–พ๐–ฝ ๐—๐–บ๐—‡ #๐—Œ๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐–บ๐—…๐—†๐–พ๐–ฝ๐—‚๐–บ. ๐–ฒ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡ ๐—†๐–พ๐— Marbritta van Boldrik ๐—๐–พ๐–ป ๐—‚๐—„ ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—Œ๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐–บ๐—… ๐—†๐–พ๐–ฝ๐—‚๐–บ ๐—๐–พ๐–ป๐—‚๐—‡๐–บ๐—‹ ๐—†๐—ˆ๐—€๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ๐—‹๐—“๐—ˆ๐—‹๐—€๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—†๐–บ๐–บ๐—๐—Œ๐–ผ๐—๐–บ๐—‰๐—‰๐–พ๐—…๐—‚๐—ƒ๐—„๐–พ ๐—ˆ๐—‹๐—€๐–บ๐—‡๐—‚๐—Œ๐–บ๐—๐—‚๐–พ๐—Œ ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐—๐—ˆ๐—‹๐—† ๐—๐–บ๐—‡ ๐—๐–พ๐— ๐—ˆ๐—‡๐—…๐—‚๐—‡๐–พ ๐–ฒ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–ค๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—๐—ˆ๐—๐–พ๐—‡ ๐–ช๐–พ๐—‡๐—‡๐—‚๐—Œ๐–ผ๐–บ๐–ฟ๐–พฬ. ๐–ฎ๐—‰ ๐–ฝ๐–พ๐—“๐–พ ๐—๐—‚๐—ƒ๐—“๐–พ ๐—„๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ ๐—๐—‚๐—‰๐—Œ & ๐—๐—‹๐—‚๐–ผ๐—„๐—Œ ๐–บ๐–บ๐—‡๐–ป๐—‚๐–พ๐–ฝ๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐—‚๐–พ ๐–ฝ๐–พ ๐—ˆ๐—‹๐—€๐–บ๐—‡๐—‚๐—Œ๐–บ๐—๐—‚๐–พ๐—Œ ๐—๐–พ๐—…๐—‰๐–พ๐—‡ ๐—ˆ๐—† ๐—๐—Ž๐—‡ ๐–พ๐—‚๐—€๐–พ๐—‡ ๐—ˆ๐—‡๐—…๐—‚๐—‡๐–พ ๐–ป๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ๐—Œ๐–ผ๐—๐–บ๐—‰๐—‰๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ ๐—๐–พ๐—‹๐—Œ๐—๐–พ๐—‹๐—„๐–พ๐—‡. ๐–ญ๐–บ๐–บ๐—Œ๐— ๐–ฝ๐–บ๐— ๐—‚๐—„ ๐–ข๐—ˆ๐—‡๐—๐–พ๐—‡๐— ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐—„๐–พ๐—๐–พ๐–พ๐—‹ ๐–ป๐–พ๐—‡ ๐–ป๐—‚๐—ƒ CTOUCH ๐—๐—‚๐—… ๐—‚๐—„ ๐—‡๐–บ๐—†๐–พ๐—…๐—‚๐—ƒ๐—„ ๐—€๐—‹๐–บ๐–บ๐—€ ๐—Œ๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐–บ๐–บ๐—…-๐—†๐–บ๐–บ๐—๐—Œ๐–ผ๐—๐–บ๐—‰๐—‰๐–พ๐—…๐—‚๐—ƒ๐—„ ๐–ป๐–พ๐—๐—‹๐—ˆ๐—„๐—„๐–พ๐—‡ ๐–ป๐—…๐—‚๐—ƒ๐—๐–พ๐—‡. ๐–ง๐—ˆ๐–พ ๐—†๐—ˆ๐—ˆ๐—‚ ๐—‚๐—Œ ๐—๐–พ๐— ๐–ฝ๐–บ๐—‡ ๐–ฝ๐–บ๐— ๐—ƒ๐–พ ๐—ƒ๐–พ ๐–พ๐—‘๐—‰๐–พ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐–พ ๐—‚๐—‡ ๐—„๐—Ž๐—‡๐— ๐—“๐–พ๐—๐—๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—ˆ๐—‹๐—€๐–บ๐—‡๐—‚๐—Œ๐–บ๐—๐—‚๐–พ๐—Œ ๐–ฝ๐—‚๐–พ ๐–ฝ๐–บ๐—€ ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–บ๐—€ ๐—Ž๐—‚๐— ๐—“๐—ˆ๐—‹๐—€ ๐–ฝ๐—‹๐–บ๐—€๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–บ๐—…๐—…๐–พ๐—‹๐—…๐–พ๐—‚ ๐—„๐—๐–พ๐—๐—Œ๐–ป๐–บ๐—‹๐–พ ๐—€๐—‹๐—ˆ๐–พ๐—‰๐–พ๐—‡. ๐–จ๐—†๐—‰๐–บ๐–ผ๐— ๐—†๐–บ๐—„๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐—ˆ๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐–พ๐—“๐–พ ๐—ˆ๐—‹๐—€๐–บ๐—‡๐—‚๐—Œ๐–บ๐—๐—‚๐–พ๐—Œ ๐–บ๐—… ๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—๐–พ๐—‹๐–ฝ๐–พ๐—‹ ๐—๐–พ ๐—„๐—‚๐—ƒ๐—„๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐–บ๐—‡ ๐—ˆ๐—‡๐—“๐–พ ๐–พ๐—‚๐—€๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—…๐–ฝ ๐—€๐–พ๐–พ๐–ฟ๐— ๐—๐–พ๐— ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‰ ๐—๐—ˆ๐—…๐–ฝ๐—ˆ๐–พ๐—‡๐—‚๐—‡๐—€ ๐—ˆ๐—† ๐–ฝ๐–พ๐—“๐–พ ๐—‚๐—†๐—‰๐–บ๐–ผ๐— ๐—๐–พ ๐—๐–พ๐—…๐—‰๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ๐—‹๐—€๐—‹๐—ˆ๐—๐–พ๐—‡.

๐–จ๐—‡ ๐–ฝ๐–พ๐—“๐–พ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐— ๐—“๐—‚๐–พ ๐—ƒ๐–พ ๐—๐—‹๐—ˆ๐—Ž๐—๐–พ๐—‡๐—Œ ๐—‡๐—‚๐–พ๐— ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—‡๐—‚๐–พ๐—๐—Œ ๐—“๐—ˆ ๐—๐–บ๐–บ๐—„ ๐—๐–พ๐— ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹๐–ฝ โ€œ๐—Œ๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐–บ๐—…โ€ ๐—ˆ๐–ฟ โ€œ๐—Œ๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐–บ๐–บ๐—…โ€ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹๐–ป๐—‚๐—ƒ ๐—„๐—ˆ๐—†๐–พ๐—‡. ๐–จ๐—„ ๐—€๐–พ๐—…๐—ˆ๐—ˆ๐–ฟ ๐–พ๐—‹ ๐—‡๐–บ๐—†๐–พ๐—…๐—‚๐—ƒ๐—„ ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–บ๐— ๐—๐–พ ๐—‡๐—ˆ๐—ˆ๐—‚๐— ๐—Œ๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐–บ๐–บ๐—… ๐—€๐–พ๐—‡๐—ˆ๐–พ๐—€ ๐—„๐—Ž๐—‡๐—‡๐–พ๐—‡ ๐—“๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–พ๐—…๐—„๐–บ๐–บ๐—‹๐Ÿงก๐Ÿ’œ.โ€™

Melissa van Tuijl van DLL als top bedrijfsvrijwilliger wat haar raakt:

‘๐–ฃ๐–พ ๐–บ๐–ฟ๐—€๐–พ๐—…๐—ˆ๐—‰๐–พ๐—‡ ๐Ÿค ๐—ƒ๐–บ๐–บ๐—‹ ๐—๐–บ๐—Œ ๐—๐–พ๐— ๐—…๐–บ๐—Œ๐—๐—‚๐—€ ๐—ˆ๐—† ๐—ˆ๐—‡๐—“๐–พ ๐—๐—‹๐—‚๐—ƒ๐—๐—‚๐—…๐—…๐—‚๐—€๐–พ๐—‹๐—Œ๐–ฝ๐–บ๐—€๐–พ๐—‡ ๐—‚๐—‡ ๐—๐–พ ๐—“๐–พ๐—๐—๐–พ๐—‡. ๐–ข๐–ฎ๐–ต๐–จ๐–ฃ-๐Ÿฃ๐Ÿซ ๐—€๐—ˆ๐—ˆ๐—‚๐–ฝ๐–พ ๐—‹๐—ˆ๐–พ๐— ๐—‚๐—‡ ๐—๐–พ๐— ๐–พ๐—๐–พ๐—‡ ๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐—€๐–พ๐—‰๐—…๐–บ๐—‡๐–ฝ๐–พ ๐–บ๐–ผ๐—๐—‚๐—๐—‚๐—๐–พ๐—‚๐—๐–พ๐—‡ ๐—„๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐–พ๐—‡ ๐—๐–บ๐–บ๐—„ ๐—‡๐—‚๐–พ๐— ๐–ฝ๐—ˆ๐—ˆ๐—‹๐—€๐–บ๐–บ๐—‡. ๐–ฃ๐—‚๐— ๐—๐–บ๐—Œ ๐–พ๐—‹๐—€ ๐—ƒ๐–บ๐—†๐—†๐–พ๐—‹ ๐–พ๐—‡ ๐—๐—‚๐—ƒ ๐—๐–พ๐–ป๐–ป๐–พ๐—‡ ๐—ˆ๐—‡๐—Œ ๐–บ๐—…๐—…๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—‚๐—‡ ๐—„๐—Ž๐—‡๐—‡๐–พ๐—‡ ๐—“๐–พ๐—๐—๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—†๐—‚๐–ฝ๐–ฝ๐–พ๐—… ๐—๐–บ๐—‡ ๐–ฝ๐—ˆ๐—‡๐–บ๐—๐—‚๐–พ๐—Œ ๐—“๐—ˆ๐–บ๐—…๐—Œ ๐—ˆ.๐–บ. ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—‹๐—ˆ๐—ˆ๐—Œ ๐—Œ๐—๐—Ž๐—‹๐–พ๐—‡ ๐—‡๐–บ๐–บ๐—‹ ๐—ˆ๐—Ž๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐—‚๐–พ ๐–พ๐–พ๐—‡๐—“๐–บ๐–บ๐—† ๐—“๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐–พ๐—‡ ๐—€๐–พ๐—…๐–ฝ ๐–ฝ๐—ˆ๐—‡๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–ฝ๐–พ ๐–ต๐—ˆ๐–พ๐–ฝ๐—Œ๐–พ๐—…๐–ป๐–บ๐—‡๐—„ ๐–ฝ๐—‚๐–พ ๐—๐–พ๐— ๐—๐–บ๐—‹๐–ฝ ๐—‡๐—ˆ๐–ฝ๐—‚๐—€ ๐—๐–บ๐–ฝ. ๐–ฌ๐–บ๐–บ๐—‹ ๐–ฝ๐–บ๐— ๐—‚๐—Œ ๐—‡๐—‚๐–พ๐— ๐—๐—ˆ๐–พ ๐—๐—‚๐—ƒ ๐–ป๐—‚๐—ƒ ๐–ฃ๐–ซ๐–ซ ๐—ˆ๐—‡๐—Œ ๐—Œ๐—๐–พ๐–พ๐—‡๐—๐—ƒ๐–พ ๐—๐—‚๐—…๐—…๐–พ๐—‡ ๐–ป๐—‚๐—ƒ๐–ฝ๐—‹๐–บ๐—€๐–พ๐—‡. ๐–ถ๐—‚๐—ƒ ๐—๐—‚๐—…๐—…๐–พ๐—‡ ๐—ˆ๐—‡๐—“๐–พ ๐—๐–บ๐—‡๐–ฝ๐–พ๐—‡ ๐—Ž๐—‚๐— ๐–ฝ๐–พ ๐—†๐—ˆ๐—Ž๐—๐–พ๐—‡ ๐—Œ๐—๐–พ๐—„๐–พ๐—‡ ๐–พ๐—‡ ๐—†๐–พ๐— ๐—๐–พ๐—‹๐—Œ๐–ผ๐—๐—‚๐—…๐—…๐–พ๐—‡๐–ฝ๐–พ ๐—๐–พ๐–บ๐—†๐—Œ ๐—๐–พ๐—…๐—‰๐–พ๐—‡ ๐—๐–บ๐–บ๐—‹ ๐—‡๐—ˆ๐–ฝ๐—‚๐—€. ๐–ฃ๐—‚๐— ๐—ƒ๐–บ๐–บ๐—‹ ๐—€๐–บ๐–บ๐—‡ ๐—๐–พ ๐–ฝ๐–บ๐— ๐–พ๐–พ๐—‡๐—Œ ๐—€๐—ˆ๐–พ๐–ฝ ๐—‚๐—‡๐—๐–บ๐—…๐–พ๐—‡! ๐–น๐—ˆ ๐—‚๐—Œ ๐–พ๐—‹ ๐–บ๐—… ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—†๐—ˆ๐—ˆ๐—‚๐–พ ๐–บ๐–ฟ๐—๐—‹๐–บ๐—‰ ๐—€๐–พ๐—๐–พ๐–พ๐—Œ๐— ๐—†๐–พ๐— ๐—๐–พ๐— ๐—๐–พ๐—…๐—‰๐–พ๐—‡ ๐—๐–บ๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐—†๐–บ๐—„๐–พ-๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹ ๐—๐–บ๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฑ๐–บ๐–ป๐—ˆ๐–ป๐–บ๐—‡๐—„ ๐—‚๐—‡ ๐—๐–พ๐—‹๐–ป๐—…๐—‚๐—ƒ๐—๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–ฝ๐–พ ๐—๐—…๐—Ž๐–ผ๐—๐—๐–พ๐—…๐—‚๐—‡๐—€๐–พ๐—‡ ๐—๐–บ๐—‡๐—Ž๐—‚๐— ๐–ฎ๐–พ๐—„๐—‹๐–บ๐—‚ฬˆ๐—‡๐–พ. ๐–ฌ๐–พ๐— ๐—†๐–พ๐–พ๐—‹ ๐–ฝ๐–บ๐—‡ ๐Ÿฃ๐Ÿข๐Ÿข ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐—…๐–พ๐—€๐–บโ€™๐—Œ ๐—๐–พ๐–ป๐–ป๐–พ๐—‡ ๐—๐—‚๐—ƒ ๐–ฝ๐–พ๐—“๐–พ ๐—๐–พ๐–พ๐—„ ๐—€๐–พ๐—๐—ˆ๐—…๐—‰๐–พ๐—‡ ๐—ˆ๐—† ๐–พ๐—‹ ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ๐—‹๐–ป๐—…๐—‚๐—ƒ๐–ฟ ๐—๐–บ๐—‡ ๐—๐–พ ๐—†๐–บ๐—„๐–พ๐—‡ ๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—‰๐–พ๐—…๐—‚๐—ƒ๐—„ ๐—„๐—Ž๐—‡๐—‡๐–พ๐—‡ ๐—๐—‚๐—ƒ ๐–ฝ๐–พ๐—“๐–พ ๐—†๐–พ๐—‡๐—Œ๐–พ๐—‡ ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ๐—‚๐—…๐—‚๐—€๐–พ ๐—ˆ๐—†๐—€๐–พ๐—๐—‚๐—‡๐—€ ๐–ป๐—‚๐–พ๐–ฝ๐–พ๐—‡. ๐–ง๐–พ๐— ๐—๐—ˆ๐–พ๐—…๐— ๐—€๐—ˆ๐–พ๐–ฝ ๐—ˆ๐—† ๐—ƒ๐–พ ๐—Œ๐—๐–พ๐–พ๐—‡๐—๐—ƒ๐–พ ๐—๐–พ ๐—„๐—Ž๐—‡๐—‡๐–พ๐—‡ ๐–ป๐—‚๐—ƒ๐–ฝ๐—‹๐–บ๐—€๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—†๐–พ๐—‡๐—Œ๐–พ๐—‡ ๐—ˆ๐–ฟ ๐–ป๐–พ๐–ฝ๐—‹๐—‚๐—ƒ๐—๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐—‚๐–พ ๐—๐–พ๐— ๐—๐–บ๐—‹๐–ฝ ๐—‡๐—ˆ๐–ฝ๐—‚๐—€ ๐—๐–พ๐–ป๐–ป๐–พ๐—‡. ๐–ฉ๐–พ ๐—Œ๐—๐–บ๐–บ๐— ๐—๐–บ๐–บ๐—„ ๐—๐–พ๐–พ๐—‹ ๐–พ๐—๐–พ๐—‡ ๐—Œ๐—๐—‚๐—… ๐–ป๐—‚๐—ƒ ๐—๐–พ๐— ๐—…๐–พ๐—๐–พ๐—‡ ๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐–พ ๐—€๐—ˆ๐–พ๐–ฝ ๐—๐–พ ๐—๐–พ๐— ๐–พ๐—‚๐—€๐–พ๐—‡๐—…๐—‚๐—ƒ๐—„ ๐—๐–พ๐—… ๐—‡๐—‚๐–พ๐— ๐—๐–พ๐–ป๐–ป๐–พ๐—‡. ๐–ง๐–พ๐— ๐—๐—ˆ๐–พ๐—…๐— ๐–ฟ๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐—ˆ๐—† ๐—†๐–พ๐—‡๐—Œ๐–พ๐—‡ ๐–พ๐—๐–พ๐—‡ ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—€๐—…๐—‚๐—†๐—…๐–บ๐–ผ๐— ๐—๐–พ ๐–ป๐–พ๐—“๐—ˆ๐—‹๐—€๐–พ๐—‡. ๐–น๐—ˆ ๐–ป๐—…๐—‚๐—ƒ๐–ฟ๐— ๐—†๐–พ ๐–บ๐—…๐—๐—‚๐—ƒ๐–ฝ ๐–ป๐—‚๐—ƒ ๐–ฝ๐–บ๐— ๐—๐—‚๐—ƒ๐–ฝ๐–พ๐—‡๐—Œ ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—๐—‹๐—‚๐—ƒ๐—๐—‚๐—…๐—…๐—‚๐—€๐–พ๐—‹๐—Œ๐–บ๐–ผ๐—๐—‚๐—๐—‚๐—๐–พ๐—‚๐— โ€˜๐–ฆ๐—…๐—ˆ๐— ๐—…๐—ˆ๐—‰๐–พ๐—‡ ๐—†๐–พ๐— ๐—ˆ๐—Ž๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡โ€™ ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—†๐–พ๐—๐—‹๐—ˆ๐—Ž๐— ๐–บ๐—… ๐—ƒ๐–บ๐—‹๐–พ๐—‡ ๐—‡๐—‚๐–พ๐— ๐—†๐–พ๐–พ๐—‹ ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฝ ๐—๐–บ๐—Œ ๐—€๐–พ๐—๐–พ๐–พ๐—Œ๐—. ๐–น๐—‚๐—ƒ ๐—๐—ˆ๐—‡๐–ฝ ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—๐–บ๐—…๐–บ๐—€๐–พ ๐—๐–บ๐—‡ de Bijenkorf ๐—๐–พ๐— ๐—†๐—ˆ๐—ˆ๐—‚๐—Œ๐—๐–พ ๐—๐–บ๐—‡ ๐—๐–พ๐–พ๐—… GLOW. ๐–น๐–พ ๐—„๐—ˆ๐—‡ ๐—๐—‚๐–พ๐—‹ ๐—Ž๐—‹๐–พ๐—‡ ๐—‡๐–บ๐–บ๐—‹ ๐–ป๐—…๐—‚๐—ƒ๐—๐–พ๐—‡ ๐—„๐—‚๐—ƒ๐—„๐–พ๐—‡. ๐–จ๐–พ๐—๐—Œ ๐—๐–บ๐— ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—ˆ๐—‡๐—Œ ๐—๐–พ๐–พ๐—… ๐—‡๐—ˆ๐—‹๐—†๐–บ๐–บ๐—… ๐—‚๐—Œ ๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ ๐–พ๐—‹ ๐—๐–บ๐–บ๐—„ โ€˜๐—€๐–พ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‡โ€™ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹๐–ป๐—‚๐—ƒ ๐—…๐—ˆ๐—‰๐–พ๐—‡. ๐–ง๐–พ๐— ๐—“๐—‚๐— ๐—๐–พ๐—† ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐—„๐—…๐–พ๐—‚๐—‡๐–พ ๐–ฝ๐—‚๐—‡๐—€๐–พ๐—‡ ๐—๐–บ๐–บ๐—‹ ๐—†๐–พ๐—‡๐—Œ๐–พ๐—‡ ๐–บ๐—… ๐—€๐–พ๐—…๐—Ž๐—„๐—„๐—‚๐—€ ๐—๐–บ๐—‡ ๐—„๐—Ž๐—‡๐—‡๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐–พ๐—‡. ๐–ง๐—‚๐–พ๐—‹ ๐—„๐—Ž๐—‡๐—‡๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ ๐–ฝ๐–บ๐—‡ ๐—ˆ๐—ˆ๐—„ ๐—‡๐—ˆ๐—€ ๐—๐–พ๐–พ๐—… ๐—๐–บ๐—‡ ๐—…๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡.’

Ingrid Swinkels van DLL over wat haar raakt tijdens goeddoen:

โ€œ๐– ๐–ฟ๐—€๐–พ๐—…๐—ˆ๐—‰๐–พ๐—‡ ๐—ƒ๐–บ๐—‹๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ๐–ป ๐—‚๐—„ ๐—†๐–พ ๐—†๐–พ๐— ๐—๐–พ๐–พ๐—… ๐—‰๐—…๐–พ๐—“๐—‚๐–พ๐—‹ ๐–บ๐—…๐—Œ ๐—๐—‹๐—‚๐—ƒ๐—๐—‚๐—…๐—…๐—‚๐—€๐–พ๐—‹ ๐—‚๐—‡๐—€๐–พ๐—“๐–พ๐— ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—ˆ.๐–บ. ๐–ฃ๐—‹๐–พ๐—Œ๐—Œ ๐–ฅ๐—ˆ๐—‹ ๐–ฒ๐—Ž๐–ผ๐–ผ๐–พ๐—Œ๐—Œ, ๐–ฅ๐–บ๐—‚๐—‹๐–ฌ๐–บ๐—‚๐—… ๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–ฝ๐—‚๐—๐–พ๐—‹๐—Œ๐–พ ๐—‡๐—ˆ๐—‡-๐—‰๐—‹๐—ˆ๐–ฟ๐—‚๐— ๐—ˆ๐—‹๐—€๐–บ๐—‡๐—‚๐—Œ๐–บ๐—๐—‚๐–พ๐—Œ ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐—‹๐–พ๐—€๐—‚๐—ˆ ๐–ค๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—๐—ˆ๐—๐–พ๐—‡, ๐–บ๐—… ๐–ฝ๐–บ๐—‡ ๐—‡๐—‚๐–พ๐— ๐—๐—‚๐–บ ๐–ฒ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–ค๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—๐—ˆ๐—๐–พ๐—‡. ๐–ฌ๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐—๐–พ๐—‹๐—„๐—€๐–พ๐—๐–พ๐—‹ ๐–ฃ๐–ซ๐–ซ ๐—Œ๐—๐–พ๐—…๐— ๐—‚๐–พ๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–พ ๐—†๐–พ๐–ฝ๐–พ๐—๐–พ๐—‹๐—„๐–พ๐—‹ ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐—€๐–พ๐—…๐–พ๐—€๐–พ๐—‡๐—๐–พ๐—‚๐–ฝ ๐—ˆ๐—† ๐—๐—๐–พ๐–พ ๐—๐–พ๐—‹๐—„๐–ฝ๐–บ๐—€๐–พ๐—‡ ๐–บ๐–บ๐—‡ ๐—๐—‹๐—‚๐—ƒ๐—๐—‚๐—…๐—…๐—‚๐—€๐–พ๐—‹๐—Œ๐—๐–พ๐—‹๐—„ ๐—๐–พ ๐–ป๐–พ๐—Œ๐—๐–พ๐–ฝ๐–พ๐—‡ ๐–พ๐—‡ ๐–ป๐—‚๐–พ๐–ฝ๐— ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—‹๐—Ž๐—‚๐—† ๐–บ๐–บ๐—‡๐–ป๐—ˆ๐–ฝ ๐—๐–บ๐—‡ ๐–บ๐–ผ๐—๐—‚๐—๐—‚๐—๐–พ๐—‚๐—๐–พ๐—‡ ๐–บ๐–บ๐—‡. ๐–ง๐–พ๐— ๐—€๐–พ๐–พ๐–ฟ๐— ๐—†๐–พ ๐—๐–พ๐–พ๐—… ๐—๐—ˆ๐—…๐–ฝ๐—ˆ๐–พ๐—‡๐—‚๐—‡๐—€ ๐–พ๐—‡ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—‚๐—๐—‚๐–พ๐—๐–พ ๐–พ๐—‡๐–พ๐—‹๐—€๐—‚๐–พ ๐—ˆ๐—† ๐—†๐–พ ๐—†๐–พ๐— ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐—…๐–พ๐—€๐–บโ€™๐—Œ ๐—ˆ๐–ฟ ๐—๐–บ๐—„๐—€๐–พ๐—‡๐—ˆ๐—๐–พ๐—‡ ๐—‚๐—‡ ๐—๐–พ ๐—“๐–พ๐—๐—๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—„๐—…๐–พ๐—‚๐—‡๐—Œ๐–ผ๐—๐–บ๐—…๐—‚๐—€๐–พ ๐—‚๐—‡๐—‚๐—๐—‚๐–บ๐—๐—‚๐–พ๐—๐–พ๐—‡ ๐–ฝ๐—‚๐–พ ๐–ฝ๐—‚๐—‹๐–พ๐–ผ๐— ๐—‹๐–พ๐—Œ๐—Ž๐—…๐—๐–บ๐–บ๐— ๐—€๐–พ๐—๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ๐–พ๐—…๐—€๐—‹๐—ˆ๐–พ๐—‰๐–พ๐—‡. ๐–ฉ๐–พ ๐—ˆ๐—‡๐—๐—†๐—ˆ๐–พ๐— ๐–ฝ๐–บ๐–บ๐—‹๐—‡๐–บ๐–บ๐—Œ๐— ๐—๐–พ๐–พ๐—… ๐—€๐–พ๐—‰๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–พ๐–พ๐—‹๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—‡ ๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐—‡๐—๐–พ ๐—†๐–พ๐—‡๐—Œ๐–พ๐—‡. ๐–ง๐—ˆ๐–พ ๐—†๐–พ๐–พ๐—‹ ๐—ƒ๐–พ ๐—ƒ๐–พ ๐—‚๐—‡๐—“๐–พ๐— ๐–บ๐—…๐—Œ ๐—๐—‹๐—‚๐—ƒ๐—๐—‚๐—…๐—…๐—‚๐—€๐–พ๐—‹, ๐–ฝ๐–พ๐—Œ ๐—๐–พ ๐—๐–บ๐—„๐–พ๐—‹ ๐—ƒ๐–พ ๐–ฝ๐—‚๐— ๐—๐—‚๐—…๐— ๐–ฝ๐—ˆ๐–พ๐—‡! โ€

Het Impact Team van Eindhoven Airportย 

Je kunt mensen in je omgeving op allerlei manieren helpen. Of het nu gaat om het doen van karweitjes voor een maatschappelijke organisatie of een medemens of je inzetten als vrijwilliger voor het helpen van ouderen of vluchtelingen. Kleine dingen doen voor een ander hebben vaak veel impact. Niet alleen voor degene die je helpt maar ook voor jezelf.

Dit betrokken team liep met stadsgidsen (voormalig dak- en thuislozen) van Stichting Ervaring die Staat de KDET streettour. Wat raakte Sylvia, Mieke, Anja en Tessa?

“Wij, van het Impact team van Eindhoven Airport, zetten ons in om onze collegaโ€™s te โ€˜matchenโ€™ met maatschappelijke organisaties voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Onze collegaโ€™s kunnen zich 16 uur per jaar inzetten als bedrijfsvrijwilliger en daarnaast zijn we zelf ook graag actief als bedrijfsvrijwilliger. Dit doen we met veel passie en plezier. En dit zien we ook terug bij onze collegaโ€™s. Een collega vertelde onlangs geรซmotioneerd hoe haar wandeling was geweest met een oudere dame. Een andere collega vertelde met veel enthousiasme dat hij via Een Buddy werkt! iemand aan een baan heeft geholpen. Met het Impact Team hebben we de streettour gedaan, gegeven door twee gidsen (ex-daklozen). In alle openheid deelden zij hun persoonlijke en indrukwekkende verhaal en vertelden over het leven op straat. Verhalen die raken en ons nog meer doen beseffen dat hulp bieden aan een ander via kennis, hart en/of handen van enorm belang is.”

โ€œ๐–ฌ๐–พ๐— ๐—…๐—Ž๐—‚๐—Œ๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡ ๐–พ๐—‡ ๐—‚๐–พ๐—†๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐–พฬ๐–ผ๐—๐— ๐—“๐—‚๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐—๐—‚๐–พ ๐—๐—‚๐—ƒ/๐—“๐—‚๐—ƒ ๐—‚๐—Œ ๐—„๐—Ž๐—‡ ๐—ƒ๐–พ ๐–บ๐—… ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐—€๐—‹๐—ˆ๐—ˆ๐— ๐—๐–พ๐—‹๐—Œ๐–ผ๐—๐—‚๐—… ๐—†๐–บ๐—„๐–พ๐—‡.โ€ ๐–ณ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ

โ€œ๐–จ๐–พ๐–ฝ๐–พ๐—‹ ๐—‰๐–พ๐—‹๐—Œ๐—ˆ๐—ˆ๐—‡ ๐—๐–พ๐–พ๐–ฟ๐— ๐—“๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐–พ๐—‚๐—€๐–พ๐—‡ ๐—๐–พ๐—‹๐—๐–บ๐–บ๐—… ๐–พ๐—‡ ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐–บ๐—‡๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–พ ๐–บ๐–ผ๐—๐—๐–พ๐—‹๐—€๐—‹๐—ˆ๐—‡๐–ฝ. ๐–ถ๐–บ๐–บ๐—‹๐–ฝ๐–พ๐—๐—ˆ๐—… ๐–บ๐—…๐—Œ ๐–ฝ๐—‚๐— ๐—€๐–พ๐–ฝ๐–พ๐–พ๐—…๐–ฝ ๐—๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐— ๐–พ๐—‡ ๐—‚๐–พ๐—†๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—ƒ๐–พ ๐—†๐–พ๐–พ๐—‡๐–พ๐–พ๐—†๐— ๐—‚๐—‡ ๐—“๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐–ป๐–พ๐—…๐–พ๐—๐—‚๐—‡๐—€๐—Œ๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—…๐–ฝ.โ€ ๐–ฌ๐—‚๐–พ๐—„๐–พ

โ€œ๐–จ๐—„ ๐–ฝ๐—‹๐–บ๐–บ๐—€ ๐—€๐—‹๐–บ๐–บ๐—€ ๐—†๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐—Œ๐—๐–พ๐–พ๐—‡๐—๐—ƒ๐–พ ๐–ป๐—‚๐—ƒ ๐–บ๐–บ๐—‡ ๐—ˆ๐—‡๐—“๐–พ ๐—Œ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—…๐–พ๐—๐—‚๐—‡๐—€. ๐–ค๐—‡ ๐—๐—ˆ๐–พ ๐–ฟ๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐—‚๐—Œ ๐—๐–พ๐— ๐—ˆ๐—† ๐–ฝ๐–บ๐— ๐—Œ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡ ๐—†๐–พ๐— ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐—…๐–พ๐—€๐–บโ€™๐—Œ ๐—๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ๐–พ๐—‡.โ€ ๐– ๐—‡๐—ƒ๐–บ

โ€œ๐–จ๐—„ ๐—๐—ˆ๐–พ๐—… ๐—†๐–พ ๐–พ๐–พ๐—‡ ๐–ป๐–พ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹๐—‹๐–พ๐–ผ๐—๐— ๐—†๐–พ๐—‡๐—Œ ๐–ฝ๐–บ๐— ๐—‚๐—„, ๐—๐—‚๐–บ ๐—†๐—‚๐—ƒ๐—‡ ๐—๐–พ๐—‹๐—„๐—€๐–พ๐—๐–พ๐—‹, ๐—†๐—‚๐—ƒ ๐—„๐–บ๐—‡ ๐–พ๐—‡ ๐—†๐–บ๐—€ ๐—‚๐—‡๐—“๐–พ๐—๐—๐–พ๐—‡ ๐—๐—ˆ๐—ˆ๐—‹ ๐–ฝ๐–พ ๐—†๐–พ๐–ฝ๐–พ๐—†๐–พ๐—‡๐—Œ.โ€ ๐–ฒ๐—’๐—…๐—๐—‚๐–บ

Inge van Vuuren van Coรถperatie DELA over wat haar raakt tijdens goeddoen:

“Het leek op teambuilding, maar dan met een verdrietig randje. Samen met een groot deel van ons team, zetten wij bedden in elkaar voor Oekraรฏense vluchtelingen. Mooi werk, mooi team. Als we aan het einde van het jaar terugkijken op het jaar herinneren we dรญt. Hoe verdrietig het was. Dat de bedden heel soms in รฉรฉn keer pasten. En hoe moe en vies we waren maar hoe ontzetten fijn we ons voelden โค๏ธ”.