Kunstschilder Antonie de Rooij portretteert eenzaamheid

Maandag 10 mei 2021 ging de wens van mevrouw Christien Does, bewoonster van Archipel Fleuriade, om geportretteerd te worden in vervulling. Kunstschilder Antonie de Rooij maakte schetsen van haar voor het doek dat hij voor haar gaat schilderen. Samen voor Eindhoven geeft hiermee samen met Archipel invulling aan het ‘Hart Verwarmende Samen’ programma dat startte op Valentijnsdag met de plaatsing van wensbomen in 23 zorginstellingen in regio Eindhoven. Christien wenste geschilderd te worden én het Van Abbe museum te bezoeken. Dat laatste is nog niet mogelijk, maar met het portret is maandag een start gemaakt.

Vitamine A van Aandacht
“Voor de ouderen in onze zorgcentra is de warme aandacht een zeer welkome ervaring,” vertelt Saskia van Nieuwland van Archipel Zorggroep. “Dat begon met de wensen die bewoners in de wensbomen hingen en dat krijgt voor mevrouw Does nu invulling door het model staan voor een portret.” Kunstenaar Antonie de Rooij schildert pro bono: “het kost mij enkel wat tijd, en als je dan ziet wat een beetje aandacht doet voor deze dame, dan doet me dat meer dan goed. Bovendien vind ik het portretteren van ouderen echt heel boeiend.”

Hart Verwarmend Samen
Samen met haar partners uit bedrijfsleven, gemeente en maatschappelijke organisaties, ontwikkelde Samen voor Eindhoven Hart Verwarmend Samen. Het programma behelst om vanuit het Hart, Samen met alle partners in de stad in actie (Verwarmend) te zijn om zo mvo-doelen te halen, bijdrage te leveren aan de realisatie van de Global Goals en meer bedrijfsvrijwilligers in te kunnen zetten. Samen voor Eindhoven droomt van een hechter en gelukkiger Brainport en werkt daaraan door een brug te bouwen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid en zo te zorgen voor een samenleving waar iedereen mee kan doen.